/ Nyheter / Så sköter du om din luftavfuktare för att undvika brand

Så sköter du om din luftavfuktare för att undvika brand

Kvinna som byter filter på sin luftavfuktare
Foto: Shutterstock

När regnet öser ner och sensommaren för med sig fuktig luft använder många sig av luftavfuktare i sina hushåll för att undvika mögelbildning. Det är viktigt att se över luftavfuktarens filter och följa anvisningar och skötselråd för att luftavfuktaren inte ska börja brinna.

Elsäkerhetsverket varnar för att luftavfuktare i värsta fall kan börja brinna om de inte tas hand om på rätt sätt. Precis som med andra elektroniska produkter är det viktigt att se över bruksanvisningen noga innan användning. Morgan Palmquist, Brandorsaksutredare och Restvärdeledare på Brandskyddsföreningen betonar denna säkerhetsåtgärd.

– Det är viktigt att kontrollera att filter inte är tätt och att följa de anvisningar och skötselråd som tillverkaren rekommenderar i bruksanvisningen, säger han.

En luftavfuktares kondensor klarar inte av belastning under en längre tid, belastningen ökar vid högre luftfuktighet och om produktens filter är tilltäppt. Dessa faktorer kan i sin tur orsaka en brand. Elsäkerhetsverket rekommenderar inte att ha luftavfuktaren påslagen dygnet runt. Elektriska produkter bör inte vara i gång utan uppsikt.

Elsäkerhetsverket får in några fall varje år där luftavfuktare har börjat brinna, Morgan Palmquist rekommenderar att kolla upp att din modell är godkänd.

–Vad man kanske inte känner till är att många fortfarande har avfuktare i bruk som tillverkaren, Elsäkerhetsverket eller Räddningstjänstens brandorsaksutredare fastslagit orsakat brand och inte bör finnas på marknaden, förklarar han.

Byte av filter, jordfelsbrytare och brandvarnare i hemmet

När luftfuktigheten ökar är det bra att se över luftavfuktarens filter en extra gång. Vanligtvis ska filter bytas två gånger om året för att de inte ska bli tilltäppta. I bruksanvisningen ska det framgå hur filtren i din luftavfuktare ska bytas och hur du går till väga.

Det är bra att ha en jordfelsbrytare hemma, om luftavfuktaren eller någon annan elektronik skulle orsaka ett fel i elanläggningen så bryter den strömmen helt. Att se över släckutrustningen i ditt hem är inte heller någon dum idé. Se till att du har seriekopplade brandvarnare som varnar hela huset och testa dessa regelbundet för att se till att de fungerar.

Här kan du läsa mer om Brandskyddsföreningens goda råd om brandvarnare>

Här kan du läsa mer om Elsäkerhetsverkets rekommendationer kring luftavfuktare>

Publicerad 2023-08-09

Se även