/ Nyheter / RVR:s viktiga arbete vid radhusbranden i Alby

RVR:s viktiga arbete vid radhusbranden i Alby

Restvärdeledare håller i en hjälm med texten Restvärdeledare samt en inklippt liten bild på restvärdeledare Anders Öberg
Anders Öberg, restvärdeledare och pensionerad brandingenjör, var på plats vid branden i radhuslängan i Alby den 18 mars i år.

Bränder kan orsaka stora ekonomiska, personliga och miljömässiga skador. I sådana situationer är restvärderäddning av avgörande betydelse. Brandskyddsföreningen RVR arbetar för att skapa en sammanhållen skadehanteringskedja till nytta för både räddningstjänst, försäkringsbolag och de drabbade.

Den 18 mars utbröt en förödande brand i en radhuslänga i Alby, vilket ledde till att fem radhus totalförstördes. Tack vare snabbt agerande från räddningstjänsten skadades ingen människa, men skadorna på egendom var omfattande. Anders Öberg, restvärdeledare och pensionerad brandingenjör, kallades till platsen för att bistå i hanteringen av situationen.

– Branden startade i mittlägenheten och spred sig sedan snabbt upp i takkonstruktionen till övriga lägenheter. När jag anlände till platsen var hela radhuslängan redan övertänd. Alla boende hade lyckligtvis hunnit evakuera, och en del av deras tillhörigheter hade också räddats, berättar Anders.

Anders började genast ta kontakt med de drabbade för att säkerställa att de hade tillgång till alternativt boende. Han samlade även in försäkringsuppgifter och knöt kontakt med berörda försäkringsbolag för att underlätta skaderegleringsprocessen.

– Som restvärdeledare tar man hand om de skadedrabbade samtidigt som räddningstjänsten kan fokusera på sina uppgifter. Jag stannade kvar tills alla boende hade kontaktat sina försäkringsbolag och gav dem information utifrån ett försäkringsperspektiv om hur processen skulle fortsätta. Sedan hade jag ett avslutande möte med brandförsvaret, som bedömde att deras insats skulle vara avslutad framåt morgonen, säger Anders och fortsätter:

– Påföljande dag höll jag och Södertörns Brandförsvarsförbund ett möte med de drabbade, där brandförsvaret redogjorde för sin insats medan jag informerade om försäkringsfrågor. Dessutom åtgärdades en vattenläcka, och vi satte upp staket runt fastigheten för att säkerställa att obehöriga inte kunde ta sig in i husen.

Ett stort värde för alla involverade

Radhusbranden i Alby tydliggör vikten av restvärderäddning som en sammanhållande länk vid olyckor. Utan RVR:s närvaro skulle hanteringen av olyckan vara betydligt svårare och mer komplex, vilket i sin tur hade kunnat fördröja återuppbyggnadsprocessen och öka de ekonomiska, personliga och miljömässiga konsekvenserna för de drabbade, försäkringsbolagen och samhället som helhet.

– Det är väldigt värdefullt att få hjälp med allt det praktiska i det initiala skedet av en olycka. Utan RVR hade de skadedrabbade lämnats ensamma mitt i traumat när de såg sina hem gå upp i rök, tillägger Anders.


Publicerad: 2024-05-13

Se även