/ Nyheter / Råd vid vattenskador efter skyfall

Råd vid vattenskador efter skyfall

Foto: Shutterstock

Flera områden i Sverige har drabbats av översvämningar till följd av häftiga skyfall den senaste tiden. Klimatförändringarna gör att vi kommer att behöva hantera den här typen av händelser allt oftare. Här delar vi med oss om vad du som fastighetsägare kan göra om du drabbats av vattenskador i samband med skyfall.

När det kommer mycket regn på kort tid och stora delar av tätbebyggt område drabbas av vattenskador till följd av att dagvattensystem inte kan hantera regnmängden eller att sjöar och vattendrag svämmar över, blir samhällets möjlighet att hjälpa till begränsad. Räddningstjänsterna måste ofta prioritera samhällsviktiga verksamheter och kan därför ofta inte hjälpa privatpersoner i det akuta skedet.

Därför är det viktigt att du som riskerar att drabbas gör vad du kan, både inför ett skyfall och om du redan drabbats. I Råd vid vattenskador efter skyfall ger vi dig viktiga råd om du drabbats. Om du bor i ett område som riskerar att drabbas av vattenskador finns det mycket du kan göra innan regnet kommer. Här är några exempel:

  • Palla upp möbler, särskilt sådana som har stort värde för dig, och som inte tål vatten en längre tid.
  • Ta bort lösöre som är golvnära och lyft upp på högre höjder. Detta gäller särskilt i källare.
  • Dra ur kontakter och flytta elektrisk utrustning. Vatten och el är ingen bra kombination och kan orsaka kortslutningar och i värsta fall fara för liv och hälsa.
  • Försök skapa förutsättningar för att leda bort vatten, t.ex. genom sandsäckar eller grusdiken. Ibland kan kommunen bistå med sandsäckar.

Tänk på att du som enskild fastighetsägare har ett stort ansvar att förbereda dig för, och hantera olyckor när de är framme. Vid större översvämningar kan det vara svårt att få hjälp då 112, räddningstjänsten och försäkringsbolagen är överbelastade. Finns det räddningstjänstpersonal i ditt område kan du fråga efter en restvärdeledare. Restvärdeledare engageras i samband med skador och samordnar de akuta insatserna på uppdrag av försäkringsbolagen. Läs mer här.

Har du drabbats av en vattenskada ska du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag. Undvik att ringa nödnumret 112 om inte liv och hälsa står på spel. Alla samtal som inte handlar om liv och hälsa tar plats för de som verkligen behöver snabb hjälp. Men om liv och hälsa står på spel ska du självklart ringa 112.

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning


Publicerad: 2021-08-20