/ Nyheter / Ny handbok - Brandskydd i Boverkets byggregler BBR 29

Ny handbok - Brandskydd i Boverkets byggregler BBR 29

Brandskyddsföreningen släpper en ny BBR-handbok – Brandskydd i Boverkets Byggregler BBR 29. I denna utgåva har bland annat Boverkets vägledningstexter om brandskydd inarbetats tillsammans med förklarande texter och illustrationer.

I den nya utgåvan ingår också rekommendationer från Brandskyddsföreningen och alla illustrationer är nya. Även EKS 11, uppdaterade regler för dimensionering av bärande konstruktioner ingår i denna version.

Byggreglerna i BBR består till stora delar av teknisk löptext och behovet av förklarande illustrationer har varit stort och det nya bildspråket i handboken underlättar förståelsen för regelverket. Det nya upplägget – att i direkt anslutning till föreskrifterna och de allmänna råden presentera relevanta vägledningstexter och författarkommentarer – ger dessutom en bättre helhetsbild av reglerna.

– I boken har vi också lagt till Boverkets vägledningstexter om brandskydd vilket ger en ytterligare dimension. Boverkets vägledningar ger också en djupare förståelse för regelverket och en tydlighet om vad reglerna faktiskt innebär i praktiken, säger Ville Bexander, brandingenjör och expert, Brandskyddsföreningen.

Syftet med att ge ut en reviderad BBR-handbok är att Brandskyddsföreningen på ett ännu bättre sätt vill sprida kunskap om hur man kan skapa ett bra och hållbart brandskydd. Handboken vänder sig till alla inom räddningstjänst, kommun, byggherrar, brandskyddsansvariga eller de som arbetar med brandskyddsfrågor. Boken är också utmärkt för alla som arbetar med byggnadstekniskt brandskydd, antingen som ett uppslagsverk eller som underlag vid projektering och tillsyn eller som stöd vid systematiskt brandskyddsarbete.

Webbinarium 

I samband med lanseringen av handboken den 15 oktober anordnade vi ett webbinarium. Nu kan du ta del av det här >

Beställ boken


Publicerad: 2020-10-06

Se även