/ Nyheter / Elsäkerhet – ett prioriterat område för Östersunds sjukhus

Elsäkerhet – ett prioriterat område för Östersunds sjukhus

Johan Elfvendahl och Jörgen Bouvin intill ett elskåp
Johan Elfvendahl och Jörgen Bouvin. Foto: Privat--

Förra året uppdaterades Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar (ELSÄK-FS 2022:3). Det är numera krav på att dokumentera sina rutiner för fortlöpande kontroll. Syftet med kontrollerna är att få en stabil miljö med säkra elanläggningar och att alla ska kunna arbeta utifrån samma dokumentation och rutiner – vilket i sin tur medför en stabil och säker drift av anläggningen.

Några som börjat arbeta enligt det nya kravet är Östersunds sjukhus som numera har dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll av elanläggningar. I regionen ingår utöver sjukhuset, även ett 30-tal anläggningar såsom hälsocentraler, skolor och folkhögskolor. Även de mindre anläggningarna kommer att få dokumenterade rutiner, men det sker i ett senare skede och arbetet där blir mindre omfattande.

Östersunds sjukhus startade arbetet med systematisk kontroll på sina elanläggningar för ett par år sen. Kontroll av elanläggningarna var inget som prioriterades tidigare och man hade inga fasta rutiner för arbetet, men när revisionsbesiktningarna gav anmärkningar insåg man att något behövde göras.

Det blev startskottet för att skapa rutiner och dokumentation. På initiativ av Jörgen Svensson, fastighetschef i region Jämtland och Härjedalen, gick uppdraget till Johan Elfvendahl, elbesiktningsingenjör hos Ramboll i Jämtland och Härjedalen.

– Man jobbade i princip rätt, men inget fanns nedskrivet eller dokumenterat, säger Johan Elfvendahl. När vi nu har all dokumentation på plats får man också en mycket bättre kännedom om hela fastigheten och en bra bild över anläggningens olika delar, lägger Johan till.

Genom att höjd elsäkerhet är det långsiktiga målet att på sikt få säkrare elanläggningar och därmed färre anmärkningar vid revisionsbesiktningar. Man började arbetet med sjukhuset som är väldigt stort, hela Östersunds sjukhus är 110 000 kvm, för att sedan kunna använda en ”light-version” av dokumentationen på de mindre områdena.

– Tanken är att vi ska jobba vidare med egenkontrollerna inom regionens andra områden med utgångspunkt från de rutiner och dokumentationssystem som vi har lagt grunden för på sjukhuset, säger Jörgen Bouvin, elanläggningsansvarig för regionens fastigheter på Östersunds sjukhus.

På frågan vad de största utmaningarna har varit svarar Jörgen att driften redan har hög belastning med mycket jobb och elsäkerhetsarbetet kommer att kräva mer arbete genom besiktningar av anläggningarna. Han menar också att dokumentationen av rutiner är ett levande dokument som man eventuellt får justera under tiden som man upptäcker saker som behöver förbättras.

En stor uppgift har varit att få en struktur menar Johan. Att göra kartläggning av elanläggningen, vad den innehåller i form av centraler, maskiner mm. samt göra en riskanalys för att få koll på risker. Rutinerna ska även innefatta vem som ska sköta besiktningarna respektive kontrollerna. Andra frågor som har dykt upp under arbetets gång har varit vilket stödmaterial och vilka resurser som behövs, det blir många parametrar som måste stämma samtidigt som arbetet måste vara realistiskt påpekar Jörgen Bouvin.

"Man vinner på det i längden"

Idag finns bra rutiner på Östersunds sjukhus. Man utför daglig tillsyn och personalen från verksamheten rapporterar in direkt i ett system med enkla checklistor. Alla rutiner finns nedskrivna och de är indelade i tre delar som följer revisionsbesiktningarnas etapper. Framtagning av rutiner föregås av en riskanalys på alla typer av servicearbeten, man vill ju t.ex. undvika strömavbrott på ett sjukhus.

– Vi måste säkerställa våra elanläggningar i regionen, de måste ju fungera och de måste vara säkra. Det handlar om drifttillförlitlighet och riskanalysen ligger till grund för rutinerna som vi nu har skapat. Dokumenten som vi har tagit fram finns tillgängliga för alla som arbetar med elsäkerhet på sjukhuset så nu vet man t.ex. när det är dags att göra egenkontroll, för det är dokumenterat i rutinerna och man får en automatisk påminnelse i arbetsordersystemet, säger Jörgen Bouvin.

När Johan Elfvendahl gör revisionsbesktiningar upplever han att det är många, uppskattningsvis mer än hälften han träffar på olika företag, som inte känner till att Elsäkerhetsverkets föreskrifter är uppdaterade med krav på dokumenterade rutiner.

– Många företag har hög belastning med mycket arbete och så tillkommer fortlöpande kontroll ovanpå det, många har svårt att prioritera regelbundna kontroller av elanläggningarna då, men man vinner på det i längden säkerhetsmässigt, säger han.

Han lyfter fram att fördelarna med att arbeta strukturerat med fortlöpande kontroll är att man både får en väldigt god anläggningskännedom och säkrare elanläggningar.

Läs mer om fortlöpande kontroll >


Publicerad: 2023-11-13

Se även