/ Nyheter / Brand-Sverige enigt: Allvarliga brister i byggprocessen avseende brandskyddet

Brand-Sverige enigt: Allvarliga brister i byggprocessen avseende brandskyddet

Brandskyddsföreningen har, tillsammans med Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV), Sveriges Brandkonsultförening (BRA) och Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) under våren arbetat med att identifiera gemensamma problemområden i bygglagstiftningen.

De fyra organisationerna har gemensamt kommit fram till att det råder allvarliga brister i den svenska byggprocessen avseende brandskyddet. Tillsammans har man identifierat ett antal problemområden som man nu har sammanfattat i en promemoria och skickat till Kommittén för modernare byggregler. 

Under Almedalsveckan håller dessutom Brandskyddsföreningen ett seminarium och en paneldebatt i ämnet. Under seminariet diskuterar man också Grenfell Tower-katastrofen.

För mer information, kontakta gärna:

Ville Bexander, brandingenjör Brandskyddsföreningen, 08-588 474 13, ville.bexander@brandskyddsforeningen.se
Anna Karin Källén, kommunikations- och marknadschef Brandskyddsföreningen, 073-433 20 85, annakarin.kallen@brandskyddsforeningen.se

Notering

2019-02-28. Den slutgiltiga skrivelsen med problem och lösningar för en bättre byggprocess är nu inskickad till Kommittén för Modernare Byggregler. Ta del av dokumentet här >

 

Publicerad 2018-07-03