/ Nyheter / Motivering – Brandskyddsföreningens förtjänstmedalj

Motivering – Brandskyddsföreningens förtjänstmedalj

Förtjänstmedalj i guld av åttonde storleken utdelas i regel för minst tjugo års synnerligen förtjänstfull och riksomfattande verksamhet för räddningstjänstens utveckling eller för andra i hög grad betydelsefulla insatser för ett brandsäkrare Sverige, Förtjänstmedalj i guld av femte storleken utdelas för synnerligen förtjänstfull verksamhet för räddningstjänsten utveckling eller för andra betydelsefulla insatser för ett brandsäkrare Sverige.

Christer Midgard; vice ordförande Brandskyddsföreningen Sverige och ordförande Försäkringsbranschens restvärderäddning

Christer har i sitt arbete inom försäkringssektorn varit starkt bidragande till att skadepreventionskoncept Heta Arbeten® och restvärderäddningsverksamheten vuxit fram och blivit mycket framgångsrika för att minska skadorna av bränder. Christer har också genom sitt långvariga arbete inom Brandskyddsföreningen starkt bidragit till att driva och utveckla verksamheten för ett brandsäkrare Sverige.

Hans-Eric Zetterström; brand- och riskingenjör, Länsförsäkringar AB

Hans-Erik har i många avseenden och under många år varit en frontfigur från försäkringsområdet och drivit behovet av systematiskt skadeförebyggande arbete för att minska skadorna av bränder. Hans-Erik har på ett förtjänstfullt sätt kunnat företräda försäkringsbranschens viktiga roll och använt dessa erfarenheter för att utveckla samhället.

Harald Ullman; professor, Linköpings Universitet

Harald har genom sitt långvariga och idoga arbete möjliggjort den stora framgång som skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® inneburit. Harald har kontinuerligt och systematiskt hållit sig uppdaterad och bidragit med sina erfarenheter för att succesivt kunnat utveckla skadepreventionskonceptet.

Ville Sjölin; f.d. kanslichef, Brandforsk

Ville har varit en stark föregångsgestalt för att utveckla forskningen inom brandområdet och använda forskningens resultat för utveckla brandsäkerheten både i Sverige och internationellt. Ville har genom sitt starka engagemang möjliggjort skapandet av Brandforsk och därmed en stark bidragsgivare för att utveckla forskningen inom brandsäkerhetsområdet.

Kathleen Almand; vice president Research, Data, and Analytics, National Fire Protection Association

Kathleen har genom sitt starka och mångåriga engagemang i Society of Fire Protection Engineers (SFPE) och inom National Fire Protections Association (NFPA) starkt bidragit till att göra brandsäkerhetsområdet mer kopplat till den vetenskapliga forskningen och därmed tillgängliggöra kunskapsspridning till många.

Birgit Östman; forskare, Linnéuniversitet

Birgit har genom sitt engagerade och uthålliga forskningsarbete möjliggjort kunskaps- och erfarenhetsutvecklingen inom brandområdet som varit grunden för att kunna öka användningen trä som ett konstruktionsmaterial inom husbyggnadsområdet.  

Staffan Bengtsson; senior brandskyddskonsult och grundare, Brandskyddslaget

Staffan har genom sitt stora och långvariga engagemang varit en föregångsgestalt som outtröttligt lyckats förena vetenskaplig kunskapsutveckling med pragmatiska lösningar och därmed möjliggjort stor utveckling av byggandet i Sverige. Staffan har förmågan att identifiera, utveckla och sprida kunskapen inom viktiga brandsäkerhetsområden och därmed utveckla en hel bransch.

Kjell Fallkvist; senior brandskyddskonsult och grundare, Brandkonsulten AB

Kjell har på ett imponerande sätt lyckats att förena gott affärmannaskap och stor nyfikenhet kunna sprida brandsäkerhetskunskap i många olika sammanhang. Kjell har varit djupt engagerad i att både utveckla och tillgängliggöra pragmatiska lösningar på komplicerade brandsäkerhetsproblem i syfte att utveckla byggandet i Sverige.

Kai Ödéen; professor e.m., Kungliga Tekniska Högskolan

Kai har genom sitt långvariga arbete på både på Kungliga Tekniska Högskola och Brandskyddsföreningen kunnat förena verksamhetsområdena så att korsbefruktningen har skapat mycket positivt för att utveckla brandsäkerhetsområdet för ett brandsäkrare Sverige. Kai har varit starkt pådrivande i utvecklingen av brandsäkerhetsfrågorna inom byggindustrin.

Nils Olof Sandberg; f.d. överdirektör, Räddningsverket

Nils Olof lyckades förena sin erfarenhet och sina nätverk, bland annat från tiden som brandchef, med sin roll som myndighetsledning i en specialistmyndighet för att skapa en väl förankrad och modig myndighet som skapade grogrunden för en stark kunskapsutveckling av svensk räddningstjänst och därmed ett brandsäkrare Sverige.

Lennart Myhlback; f.d. generaldirektör, Räddningsverket

Lennart har i sin roll på Räddningsverket bedrivit ett modigt och utvecklande ledarskap som resulterade i att svensk räddningstjänst under hans ledning blev betydligt mer välutbildad och erfaren. Lennart lyckades också att bygga upp en stark och namnkunnig internationell krishanteringsförmåga som ursprungligen baserades på den svenska räddningstjänstens förmåga att kunna agera för att minska konsekvenserna då olika former av katastrofer skett runt om i världen.

Ulf Wickström; professor, Luleå tekniska universitet

Ulf har i sin roll som ansvarig för brandlaboratoriet på SP i Borås (numera RISE) skapat förutsättningarna för bildandet av en stark kunskapsplattform inom brandsäkerhetsområdet. SP:s verksamhet har varit normerande för utvecklingen inom brandsäkerhetsområdet i Sverige och internationellt. Ulf har utöver sin roll som ansvarig också personligen varit starkt drivande för utvecklingen inom flera olika brandsäkerhetsområden.

Robert Jönsson; brandexpert, SWECO

Robert har, med mycket stort engagemang och med en stor uthållighet, haft stor delaktighet i att starta och utveckla både Brandingenjörsutbildningen och Civilingenjörsutbildningen i Riskhantering på Lunds Universitet. Robert har viktig person i att skapat en utbildningsplattform med stark internationell status som kunnat utveckla många personer och mycket kunskap inom brandsäkerhetsområdet.