/ Nyheter / Dyrbar konst räddades av restvärdeledare i ambassadbranden

Dyrbar konst räddades av restvärdeledare i ambassadbranden

I onsdags bröt en kraftig brand ut i ambassadbyggnaden på Narvavägen i Stockholm. Restvärdeledarna som snabbt var på plats kunde rädda flera värdefulla konstföremål.

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning var snabbt på plats och restvärdeledarna Henrik Lindström och Lars-Åke Stevelind kunde påbörja arbetet med att begränsa skadorna under tiden som själva släckningsarbetet fortfarande pågick.

- Det krävdes stora mängder vatten för att släcka branden så fokus för oss initialt blev främst att avfukta olika våningsplan och på så sätt rädda värdeföremål.

På plats fanns också Anna Catellani, konstexpert och konservator, som konstaterade att fastigheterna innehöll konstföremål av mycket stora värden. Hon bedömde dock att tack vare restvärdeledarnas snabba åtgärder kunde konsten vara kvar i fastigheterna tills en säker förflyttning kunde ske under fredagen. Byggnaden där den portugisiska ambassaden låg blev dock tyvärr helt utbränd invändigt och här hade man inte möjlighet att rädda interiör eller värdeföremål.

Fastigheterna som berördes inrymde argentinska, tunisiska och portugisiska ambassaden. I byggnaden intill låg dessutom franska ambassaden samt Belgiens ambassadörsresidens. 

Läs mer om Brandskyddsföreningen Restvärderäddning här >>

 

Publicerad 2018-04-09