/ Nyheter / Årets Eldsjäl brandsäkrar svensk kärnbränslehantering

Årets Eldsjäl brandsäkrar svensk kärnbränslehantering

Johan Sydqvist, Brandskyddssamordnare på Svensk kärnbränslehantering, har utsetts till Årets Eldsjäl. En inspiratör i brandsäkerhet vars arbete ofta pågår flera meter under markytan. "Brandsäkerhet handlar inte om hur många handbrandsläckare som sitter på väggen eller hur färgglada insatsplaner man har. Tillfredställande nivå på brandskydd uppnås när helheten är omhändertagen", säger Johan Sydqvist.

Grattis till titeln Årets Eldsjäl! I juryns motivering beskrivs du som en inspiratör i brandsäkerhet.  Hur det känns att få utmärkelsen?  

– Förvånade men väldigt glädjande, inspirerande och motiverande. Jag ser mig inte som en inspiratör, snarare som en medspelare i laget som ”brinner” för brandskyddsfrågor.

Du har erfarenhet från räddningstjänsten, utbildningsvärlden och den kärntekniska branschen. Var kommer ditt intresse för brandsäkerhet ifrån?  

– Jag började som deltidsbrandman i slutet av 80-talet och blev kort därefter heltidare. På mina fridagar började jag hoppa in som lärare på kommunens skolor. Det ledde till att jag började hålla brandutbildningar på olika skolor och arbetsplatser. Här växte mitt intresse för det förbyggande brandskyddsarbetet eftersom det blev så tydligt för mig att brandsäkerhet består av en kombination av många olika parametrar från individnivå till byggnadstekniskt brandskydd. 

Som brandskyddssamordnare på Svensk kärnbränslehantering arbetar du med brandskydd i både undermarksanläggningar och kärntekniska undermarksanläggningar. Ett relativt outforskat område. Vilka är dina största utmaningar i ditt yrke?    

– I Sverige finns det lång erfarenhet av gruvdrift och hur man på bästa sätt utformar och anpassar brandskyddet inom den verksamheten till skillnad mot slutförvaret av kärnbränsle undermark. Idag finns det ingen driftsatt slutförvarsanläggning någonstans i världen och inga referensobjekt att ta del av. Det gör att du inte kan läsa dig till hur du ska göra. Det finns mycket kvar att lära, vilket gör arbetet väldigt intressant och spännande. 

– Den största utmaningen som även är lika inspirerande, det är nog en kombination av alla komplexa frågor; Allt ifrån risker i byggskedet och tunnlar med dead ends, till att uppnå en rimlig kravställning som gäller för en driftsatt kärnteknisk undermarksanläggning.  

Vilka är dina bästa tips till de som vill sprida kunskap om brandsäkerhet till medarbetare i organisationen?  

Brandsäkerhet handlar inte om hur många handbrandsläckare som sitter på väggen eller hur färgglada insatsplaner man har. Tillfredställande nivå på brandskydd uppnås när helheten är omhändertagen. För att nå dit, så förutsätter det flera faktorer som samverkan, en riskmedvetenhet samt rätt agerande och attityd.  

 

Publicerad 2019-10-24