/ Nyheter / Allt du behöver veta om boendesprinklersystem

Allt du behöver veta om boendesprinklersystem

Arbetar du med boendesprinklersystem? Då ska du läsa boken ”Boendesprinklersystem – Regler och Standard”. "Du får bland annat information om hur systemen ska dimensioneras och installeras, vilken dokumentation som krävs och hur systemen ska skötas och underhållas under sin livstid", säger Jens Hjort, expert släcksystem på Brandskyddsföreningen.

Boendesprinklersystem omgärdas av både regelverk och standarder. Varför har ni sammanfattat standarden SS-EN 16925:2018 och regelverket SBF 501:2 i en bok?

– För att samla informationen och ordna det så att det blir överskådligt och därmed lättare att tillämpa. Europastandarden anger i vissa delar lösningar som inte når upp till nivån i våra byggregler, BBR, och det har vi förtydligat i vårt regelverk SBF 501:2. – En annan viktig sak i SBF 501:2 är att vi förtydligar standarden krav på kompetens genom hänvisningar till anläggarfirmor och besiktningsföretag.

Vad kan man läsa om i boken?

– Den innehåller hela standarden SS-EN 16925 och regelverket SBF 501, varken mer eller mindre. Det innebär att den beskriver i vilka objekt boendesprinkler kan användas, hur systemen ska dimensioneras och installeras, vilken dokumentation och avprovning som krävs och även hur systemen ska skötas och underhållas under sin livstid. Tekniken med boendesprinkler utvecklades för drygt 40 år sedan i USA. I Sverige har det de senaste åren installerats allt fler boendesprinkler.

Vad är din förklaring till att installationerna ökar?

– Tekniken är idag väl beprövad och det är klarlagt att installation av boendesprinkler räddar såväl liv som egendom. Trots det är det till största delen krav i byggreglerna som ligger bakom de installationen som utförs i Sverige. Kravet på boendesprinkler i Vk5B innebar en ökning av antalet boendesprinkler i Sverige, men vi är långt ifrån den omfattningen som finns i till exempel Norge som har fler krav på boendesprinklerinstallationer i sina byggregler. I grunden handlar det om att lyfta fram sprinklersystemens oöverträffade förmåga att rädda liv.

Vilka personer har nytta av boken?

– Framförallt företag som projekterar, installerar och besiktigar boendesprinklersystem. Men även brandkonsulter, försäkringsbolag, byggföretag och andra som behöver hålla sig à jour med vad som är rimligt utförande av boendesprinklersystem. 

Beställ boken

 

Publicerad 2020-04-21