/ Webbinarium: Bli bättre på att hantera det oförutsägbara

Webbinarium: Bli bättre på att hantera det oförutsägbara

Inuti en industrilokal

Den 8 december genomförde vi webbinariet "Bli bättre på att hantera det oförutsägbara" om hur du bygger en robust och hållbar verksamhet genom kontinuitetshantering.

Vem hade kunnat förutse att ett lastfartyg skulle ställa sig på tvären i Suezkanalen eller att hela länder skulle försättas i lockdown på grund av en pandemi? Extremväder och bränder är ytterligare exempel på händelser som kan innebära störningar. Genom global konkurrens, högteknologiska system och slimmade organisationer vässas företagen till att bli allt effektivare – men också sårbara. Vi behöver därför bli bättre förberedda på att hantera potentiella händelser som kan sätta käppar i hjulet för vår verksamhet.

I Sverige är vi vana vid ett samhälle med säker energiförsörjning, en välfungerande infrastruktur och ett stabilt klimat med få avbrott för extremväder, katastrofer eller kriser. Men läget har förändrats. Flera riskfaktorer har tillkommit för en industri som vill bygga en långsiktig hållbar verksamhet – utan störningar eller driftavbrott.

I det här webbinariet möter du erfarna ledare och säkerhetschefer från industri, handel, försäkring och samhällskritisk verksamhet samt expertmyndigheten MSB. Du får lära dig mer om hur du kan bygga en hållbar verksamhet och säkra affärskritiska processer genom riskanalyser och kontinuitetsplanering.

Se inspelningen här nedan:


Deltagare: På webbinariet deltog representanter från bl.a. Tetra Pak, ICA Gruppen AB, Länsförsäkringar, Södertälje Sjukhus och Kronans Säkerhet.

Programledare: Ville Bexander, brandingenjör och Anna Karin Källén, opinionsbildning.

Från Brandskyddsföreningen deltog Mats Björs, generalsekreterare, Lars Zetterström, utbildningsledare och Lars Brodin, brandingenjör och expert.

Kontinuitetsplanering för en hållbar och resilient verksamhet

Kontinuitetsplanering handlar om att skydda en verksamhet, dess människor och tillgångar. Varje år står ett stort antal företag inför en händelse som är oplanerad, oönskad och som ibland utmanar deras överlevnad. Detta hot kan komma till följd av exempelvis brand, översvämning, pandemi, bedrägeri eller terroristhandlingar. De företag som har bäst förutsättningar att klara sig är de som har förberett sig i form av krishantering och kontinuitetsplanering som kan bidra till att minimera effekterna och påskynda återhämtningen.

 

 

Se även