Restvärderäddning - Webbutbildning

Utbildningen vänder sig till räddningstjänstpersonal som ska arbeta med restvärderäddning.

Innehåll

  • Försäkringsvillkor gällande restvärderäddning
  • Vad ingår i akut restvärderäddning?
  • Information om restvärdeledare
  • När gäller akut restvärderäddning?
  • Vad händer efter slutförd restvärderäddning

Längd

Cirka 25 minuter.

Klicka här för att starta utbildningen > 

Hämtar tillfällen