Webbutbildning Brandskydd för bostadsrättsföreningar

Det är många gånger oklart vilket brandskyddsansvar en styrelse i en bostadsrättsförening har. Vi har därför tagit fram en webbutbildning där vi samlat de frågor som vi får.

Det gäller allt från vilket ansvar man har som ordförande, till hur uppställning av barnvagnar i allmänna utrymmen får se ut och problem med boende som inte respekterar uppsatta regler. Vi har fångat allt man behöver veta i en bostadsrättsförening vad gäller brandskydd – som lagstiftningen på området och de vanligast förekommande brandriskerna. Utbildningen går också igenom det systematiska brandskyddsarbetet samt de vanligaste kontrollåtgärderna som man bör ha koll på.

Innehåll

  • Vad har styrelsen för ansvar?
  • Föreningens brandskyddsarbete
  • Ansvar och organisation
  • Riskhantering
  • Regler och beslut
  • Brandskyddsdokumentation
  • Kontrollsystem

En utbildningslicens gäller för alla  i styrelsen. Utbildningen kan genomföras individuellt när som helst under en 3-årsperiod. Du behöver bara ha tillgång till en dator.

Längd

Cirka 30 minuter.

Pris

1 995 SEK för hela styrelsen. Licensen gäller i 3 år.

För mer information, kontakta oss på telefon 08-588 474 00 eller e-post jakob.sandlund@brandskyddsforeningen.se.

Mer information om produkten