Heta Arbeten® – certifiering

Heta arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, är utbildade och har certifikat.

Innehåll

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Målsättning/syfte

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Behörighet

Utbildningen ger behörighet och certifiering Heta Arbeten®, giltighetstid 5 år.

För att utbilda och certifiera dig i Heta Arbeten® vänder du dig till någon av alla de arrangörer som arrangerar utbildningar Heta Arbeten® runt om i landet. Arrangörerna är godkända och de har instruktörer med den kompetensnivå som Utbildningskommittén Heta Arbeten® ställer krav på.

Hämtar tillfällen