Rutiner för fortlöpande kontroll – för dig som ska utföra kontroll och dokumentation

Elektriker kontrollerar elanläggnignen

Med anledning av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2022:3) för kontroll och åtgärder som innehavaren behöver följa har vi tagit fram en utbildning för dig som ska utföra arbetet.

Utbildningen kommer att gå igenom:

  • Vad är en riskbedömning  och hur gör vi en
  • Vilka krav ställer Elsäkerhetsverket
  • Rutiner för fortlöpande kontroll
  • Kontroll och dokumentation

Vi kommer att fokusera på dokumentation då föreskrifterna ställer krav på att rutinerna ska dokumenteras.  Utbildningen ger dig praktiska tips och rekommendationer så att du är väl förberedd inför dina uppdrag i fortlöpande kontroll.

Syftet med den fortlöpande kontrollen är att innehavaren ska se till att elanläggningen alltid är säker. Och att du som utövare kan arbeta på ett riktigt och effektivt sätt.

Längd

2 dagar

Format

Dag 1: Distans
Dag 2: Klassrum

Hämtar tillfällen