SBF 508:1 Regler för kökssläcksystem

Omslag för SBF 508 Regler för kökssläcksystem

Ett köksläcksystem är ett släcksystem för storkök som upptäcker och släcker eller begränsar en brand så att en betryggande utrymning kan ske. Kökssläcksystemet ska planeras, projekteras, installeras, underhållas och fungera enligt aktuella lagar och bestämmelser.

Denna utgåva av Brandskyddsföreningens regelverk för kökssläcksystem är anpassad till standarden SS-­EN 17446 och hänvisar i grunden till att standarden ska följas. Regelverket anger kompletterande krav som förstärker standarden.

Målsättningen är att detta regelverk tillsammans med SS-EN 17446 och övriga refererande dokument ska bidra till att säkerställa att kökssläcksystem utförs med tillfredställande kvalitet, funktion med hög tillförlitlighet och personsäkerhet.

Innehåll:

Orientering
Omfattning
Normativa hänvisningar
Termer och definitioner
Användning och begränsningar
Driftsättning, installation och underhåll
Systemmanual
Brandprovningsmetoder
Provningsrapport
Säkerhet
Bilaga 1 Utförandespecifikation
Bilaga 2 Anläggarintyg
Bilaga 3 Besiktningsintyg
Bilaga 4 Terminologi

Se även:
SBF 2025:1 Norm Anläggarfirma kökssläcksystem
eNorm paket Kökssläcksystem – digitala normer och regelverk

 

Mer information om produkten