SBF 503:2 Regler för vattendimsystem

Ett korrekt utfört vattendimsystem kan bidra till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna.

Denna utgåva av Brandskyddsföreningens regelverk för vattendimsystem är anpassad efter standarden SS-EN 14972-1:2020 och ska därför läsas tillsammans med den. Regelverket hänvisar till, kompletterar och förtydligar standarden. Målsättningen är att de tillsammans med övriga refererande dokument ska bidra till att säkerställa att vattendimsystem utförs med tillfredsställande prestanda och tillförlitlighet.

Överensstämmelse med detta regelverk visas genom anläggarintyg från certifierad anläggarfirma samt genom leverans- och revisionsbesiktningsintyg från certifierad besiktningsfirma.

Mer information om produkten