SBF 500:4 Regler för gassläcksystem

Ett gassläcksystem är ett släcksystem som upptäcker och med hjälp av gasformigt släckmedel släcker en brand i ett tidigt skede. Ett korrekt utfört gassläcksystem kan bidra till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna.

Gassläcksystemet ska projekteras, installeras och fungera enligt aktuella lagar och bestämmelser. Installation av ett gassläcksystem kan i vissa fall vara ett krav från myndighet eller utgöra ett tekniskt byte (avsteg enligt BBR) för annan brandskyddsåtgärd.

Denna utgåva av Brandskyddsföreningens regelverk för gassläcksystem är anpassad efter standarden SS-EN 15004 och ska därför läsas tillsammans med den. Regelverket hänvisar till, kompletterar och förtydligar standarden.

Mer information om produkten