SBF 2020 Norm för anläggarfirma vattendimma högtryck

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Ett vattendimsystem är ett släcksystem som upptäcker och med hjälp av vatten finfördelat i små droppar släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll så att släckningsåtgärder kan vidtas eller så att en betryggande utrymning kan ske. Ett korrekt utfört vattendimsystem kan bidra till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna.

Lämpligt utförande av ett vattendimsystem finns beskrivet i SBF 503 Regler för vattendimsystem. I SBF 503 anges att projektering av vattendimsystem högtryck ska utföras av en behörig ingenjör vattendimma högtryck samt att installation och färdigställandekontroll av dessa system ska utföras av en anläggarfirma vattendimma högtryck.

Syftet med denna norm är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet en anläggarfirma ska ha. Målsättningen är att denna norm ska bidra till att vattendimsystem utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Denna norm anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med vattendimsystem högtryck i enlighet med SBF 503. Normen anger minimikrav.

Innehåll

Inledning
Omfattning
Referenser
Definitioner
Krav på anläggarfirma vattendimma
Särskilda krav på ny anläggarfirma
Krav under certifikatets giltighetstid
Verksamhet
Kontroll av uppfyllandet av kraven
Giltighetstid
Bilaga 1 Dokumentförteckning

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten