SBF 2019 Norm behörig ingenjör vattendimma högtryck

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Ett vattendimsystem är ett släcksystem som upptäcker och med hjälp av vatten finfördelat i små droppar släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll så att släckningsåtgärder kan vidtas eller så att en betryggande utrymning kan ske. Ett korrekt utfört vattendimsystem kan bidra till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna.

Lämpligt utförande av ett vattendimsystem finns beskrivet i SBF 503 Regler för vattendimsystem. I SBF 503 anges att projektering av vattendimsystem högtryck ska utföras av en behörig ingenjör vattendimma högtryck (BID) samt att installation och färdigställandekontroll av dessa system ska utföras av en anläggarfirma vattendimma högtryck.

Syftet med denna norm är att ange en lämplig miniminivå på den kompetens en behörig ingenjör vattendimma högtryck ska ha. Målsättningen är att denna norm ska bidra till att vattendimsystem högtryck utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Denna norm anger krav för personer som i sin verksamhet arbetar med olika typer av vattendimsystem högtryck. Normen anger minimikrav.

Innehåll

Inledning
Omfattning
Referenser
Definitioner
Krav på behörig ingenjör vattendimma
Examination
Krav under certifikatets giltighetstid
Kontroll under certifikatets giltighetstid
Indragning av certifikat
Giltighetstid
Bilaga 1 Utbildning i grundläggande brandskydd

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten