SBF 2004:1 Norm Brandprojektör

Normen omfattar krav för personer som projekterar och/eller kontrollerar brandskydd med förenklad dimensionering enligt Boverkets byggregler. Normen anger minimikrav och anvisningar för certifiering och krav på certifieringsorgan.

Innehåll

 • Inledning
 • Omfattning
 • Referenser
 • Definitioner
 • Krav på brandprojektör
 • Examination
 • Krav under certifikatets giltighetstid
 • Kontroll under certifikatets giltighetstid
 • Indragning av certifikat
 • Giltighetstid
 • Bilaga 1 – Utbildning i förenklad brandskyddsprojektering

Mer information om produkten

Denna produkt produceras vid beställning och levereras inom 8-10 arbetsdagar.