SBF 126:6 Regler för brandskydd i lager

Bränder i lagerbyggnader kan få stora ekonomiska, miljömässiga och materiella konsekvenser. De ekonomiska konsekvenserna inkluderar inte bara skadekostnaderna, utan innefattar också de stora kostnader av att en verksamhet måste avbrytas och att produkter och material måste ersättas.

Regelverket beskriver ett brandskydd i lagerbyggnader som sträcker sig utöver krav enligt lagar, förordningar och föreskrifter med syftet att skydda egendom, både byggnad och det som förvaras däri, samt skydda mot verksamhetsavbrott till följd av en brand. Byggnadstekniska, tekniska och organisatoriska lösningar för brandskyddet beskrivs.

Målet med dessa regler är att aktörer som driver lager, fastighetsägare, förvaltare, hyresgäster, byggbolag och projektörer kan få vägledning kring hur en lagerbyggnad kan utformas och dess verksamhet bedrivas så att god brandsäkerhet erhålls.

Mer information om produkten