SBF 115:2 Regelverk för koldioxidsläckanläggningar

SBF 115 är det svenska regelverket för släckanläggningar med koldioxid, som ofta används för att skydda maskiner och utrymmen i processer där ett driftstopp innebär stora konsekvenser.

Regelverket innehåller anvisningar för projektering och dimensionering, personsäkerhet, installation, driftsättning och skötsel. Ett måste för leverantörer, köpare, säljare, brandkonsulter, risk- och säkerhetsansvariga, besiktningsmän med flera.

Utgåva: Januari 2001
Inklusive tolkningsdokument till och med juni 2003

Mer information om produkten

Denna produkt produceras vid beställning och levereras inom 8-10 arbetsdagar.