LBK-pärmen, rekommendationer

LBK-pärmen innehåller samtliga LBK-rekommendationer.

I LBK:s rekommendationer beskrivs krav på utformning av brandskyddet inom lantbruk och hästverksamhet som sammantaget ska minska riskerna för uppkomst av brand och konsekvenserna av inträffade bränder. LBK:s rekommendationer är omfattande och berör många olika ämnesområden. En del är väsentliga och avgörande för djurskyddet medan andra mer tar sikte på egendomsskydd. Specifika brandrisker inom lantbruk och hästverksamhet är beaktade.

LBK:s rekommendationer hänvisas till i ett flertal allmänna råd tillhörande Jordbruksverkets föreskrifter om utformning av djurstall. Rekommendationerna är vägledande vid brandsyn, besiktning, rådgivning, projektering och länsstyrelsernas djurskyddsgranskning samt utgör en branschpraxis i lantbruket. LBK-pärmen bygger på ett abonnemang och lösbladssystem som möjliggör att materialet kan hållas aktuellt. Därför är det viktigt vid köp av LBK-pärmen att även ta med LBK-pärm uppdatering.

Mer information om produkten