SBF 2014:1 Norm Föreståndare brandfarlig vara

Denna norm har utarbetats för att förtydliga de krav på kunskap och förmåga som man kan ställa på en föreståndare för brandfarliga varor.

Syftet med dessa förtydliganden är att förenkla för både den ansvariga att ta sitt ansvar för verksamheten och för den offentliga tillsynsverksamheten att bedriva sin tillsyn på ett förutsägbart sätt.

Mer information om produkten