Skydd mot anlagd brand − Fastighet

Anlagd brand är den vanligaste brandorsaken i flerbostadshus och i de flesta offentliga byggnader. Men det är kanske ändå i skolsektorn problemen har uppmärksammats mest.

Avbrott i verksamheten, förlorat marknadsvärde, förstörda kulturvärden, skador på miljön och inte minst livsöden som påverkas negativt och långvarigt. Det finns bara förlorare i det här sammanhanget. Men läget är inte hopplöst. Med relativt enkla medel går det att se till att tillfällena inte uppstår. Insatser i den fysiska miljön kan göra att den potentielle brandanläggaren aldrig kommer på tanken. Om någon ändå anlägger en brand finns det också åtgärder som begränsar konsekvenserna. Boken beskriver de enkla metoderna. Det kan vara insatser som byggare, fastighetsägare eller verksamhetsutövare själva kan göra för att skydda byggnader och dess innehåll. Men boken ger inte hela bilden, problem och lösningar förändras ständigt. Håll koll på omvärlden, bilda nätverk och utbyt erfarenheter.

Innehåll

Varför startas bränder med uppsåt?
Exempel från verkligheten
Rättsliga påföljder
Samhällstrender
Brottsprevention
Förhindrande åtgärder
Skyddsåtgärder
Systematiskt brandskyddsarbete
Olika verksamheter

Mer information om produkten