Skorstenar och eldstäder

Det här är en heltäckande beskrivning av problematiken med eldstäder och rökkanaler. Vi vänder oss i första hand till dig som ska installera en eldstad eller skorsten i en villa eller ett fritidshus. Boken är tänkt att användas som uppslagsbok och hjälper dig att ställa de rätta frågorna när du ska köpa en eldstad eller en skorsten. Du får tips om hur du gör en säker installation och hur du använder din eldstad på bästa sätt.

Du får veta

  • vad som krävs när du ska köpa en eldstad eller skorsten
  • vad man ska tänka på när man eldar
  • vad man ska tänka på i samband med reparation
  • vad man ska tänka på när man köper ett hus med eldstäder och rökkanaler.

I Boverkets byggregler, BBR, finns regler för eldstäder och skorstenar i flera olika kapitel. I den här boken finns utdrag ur BBR i lydelse från januari 2007. Här återges endast de delar ur föreskrifterna och de allmänna råden som berör just eldstäder och skorstenar. I den löpande texten finner du också hänvisningar till respektive avsnitt i BBR.

Vi vänder oss i första hand till dig som ska installera en eldstad eller skorsten i en villa eller ett fritidshus. Boken är tänkt att användas som en uppslagsbok och hjälper dig att ställa de rätta frågorna när du ska köpa en eldstad eller en skorsten. Den ska också hjälpa dig att få en säker installation och ge tips om hur du använder din eldstad på bästa sätt.

Innehåll

Goda råd vid köp av skorsten och eldstad
Rätt skorsten
Skorstenstyper
Godkännandesystem och märkningar
Reparation av skorstenar
Brandsäker placering
Boverkets byggregler (BBR)
Goda råd om eldning
Sotning, brandskyddskontroll och andra besiktningar
Brandrisker och brandskyddsåtgärder

Mer information om produkten