Vägledning till skäligt brandskydd i förskolor

Förskolor är hårt drabbade av bränder och de allra flesta har startats med uppsåt. Lagen om skydd mot olyckor säger att ägare och nyttjare av en byggnad ska ha ett brandskydd i skälig omfattning. Många tycker att det är svårt att avgöra vad som menas med skälig omfattning. I den här vägledningen beskrivs vad Brandskyddsföreningen anser vara en miniminivå på brandskyddet.

Publikationen beskriver både tekniskt och organisatoriskt brandskydd i förskolor. Brandskyddsföreningens tolkning stödjer sig på lagstiftning, andra publikationer, redovisade rättsfall, författarnas erfarenheter och synpunkter från remissinstanser. Det utesluter dock inte att det finns andra tolkningar.

Målgrupp är förskolechef/verksamhetsansvariga och medarbetare som har fått arbetsuppgifter i brandskyddsarbetet. Vi riktar oss också till ägare och förvaltare av byggnader i de delar som är deras ansvarsområde.

Innehåll

Vad menas med skäligt brandskydd?
Dokumentation
Organisatoriskt brandskydd
Byggnadstekniskt brandskydd
Mer att läsa
Checklista

Mer information om produkten