Frångänglighet

Hur fungerar en utrymning från era lokaler för någon med funktionsnedsättning?

Alla människor ska få tillgång till hela samhället. Det ställer högre krav på tillgänglighet i byggnader och publika lokaler. Men om det börjar brinna måste personer med funktionsnedsättning kunna ta sig ut på ett säkert sätt.
Det är vad begreppet frångänglighet handlar om.

Innehåll

Inledning
Bakgrund
Hotet från en brand
Regelverk
Projekteringsprocessen
Frångänglighet i olika verksamheter
Organisationer och myndigheter
Definitioner
Sakregister

Mer information om produkten