Räddningstjänstens ledarskapsbok

Att både vara chef och ingå i ett nära socialt samspel med dina arbetskamrater är en utmaning för dig som chef inom räddningstjänsten.

Under en räddningsinsats är rollerna klara och personalen har en hög motivation, men under de övriga 97 procenten av arbetstiden prövas ledarskapet. Det är svårt att hålla motivationen uppe och att få gruppen att vandra åt samma håll. Räddningstjänstens ledarskapsbok handlar om detta.

Innehåll

Inledning
Chefskap och ledarskap
Ledarstilar
Arbetsrätt
Kommunikationssätt och feedback
Konflikter på arbetsplatsen
OK-hagen
Gruppdynamik och ledarskap
Indirekt ledarskap
Lojalitet och informella regler
Genus, jämställdhet och mångfald
Etik och moral
Människosyn och värderingar
Avslutande diskussion
Referenser

Mer information om produkten