LBK-pärmen, rekommendationer

LBK-pärmen innehåller samtliga LBK-rekommendationer, men också informationsmaterial som kan användas vid utbildning och upplysning.

LBK:s rekommendationer ligger till grund för enhetliga brandförsäkrings- och brandskyddsbestämmelser. De är vägledande vid brandsyn, besiktning, rådgivning, projektering och länsstyrelsernas djurskyddsgranskning samt utgör en branschpraxis i lantbruket.

LBK-pärmen bygger på ett abonnemang och lösbladssystem som möjliggör att materialet kan hållas aktuellt. 

Mer information om produkten