Kontrolljournal för brandlarmanläggning

I kontrolljournalen noterar anläggningsskötare, anläggarfirma, servicefirma och besiktningsfirma olika kontroller/händelser som sker i brandlarmanläggningen.

Kontrolljournalen innehåller även följande utdrag:

  • Användning och skötsel, kapitel 11 SBF 110:8
  • Underhåll, kapitel 12 SBF 110:8
  • Skylt för anläggningsskötare, bilaga H SBF 110:8
  • Onödiga larm, kapitel 8 Automatiskt brandlarm

Köp fler och få lägre pris

10 st eller fler 40 kr/st
50 st eller fler 30 kr/st


Paketpriset visas på fakturan.

Mer information om produkten