Brandskydd i kyrkor

Bränder i kyrkor förstör stora ekonomiska och kulturella värden. Genom förebyggande åtgärder kan vi undvika tragiska kyrkbränder.

Vår förhoppning är att den här rekommendationen ska användas som grund för att tillhandahålla ökad kunskap om brandrisker och ökad medvetenhet om aktivt brandskydd i kyrkobyggnader och andra byggnader med kulturhistoriskt värde.

Rekommendationen är avsedd för kyrkans ledning, försäkringsbolag, räddningstjänsten, konsulter med flera.

Innehåll

Inledning
Regelverk
Samlingslokal eller kulturbyggnad
Skäligt brandskydd
Bedömning av efterlevnaden av lagen om skydd mot olyckor
Tillsynsprocessen
Brandrisker
Systematiskt brandskyddsarbete
Utrymningssäkerhet
Släckutrustning
Elsäkerhet
Före-under-efter nödläge
Värdeförvaring utifrån brand och insatsplan
Aktiva system
Vägledning för att snabbt få en struktur på brandskyddsarbetet
Referenslista
Bilagor

Mer information om produkten