Brandfarliga och explosiva varor, grundbok

Enligt lag är du skyldig att vara extra försiktig när du hanterar brandfarliga eller explosiva varor. I den här boken får du lära dig hur.

I denna grundbok tas inte lagstiftningen upp alls. Fokus ligger enbart på att redovisa de egenskaper som olika ämnen har – och som utgör en fara. Syftet är att beskriva och göra dig uppmärksam på riskerna i handhavandet med dessa ämnen.

Det här är en uppdatering av boken från 2007 med samma titel.

Mer information om produkten