Webbinarium Vattensprinkler, rörsystem

Under våren 2021 erbjuder Brandskyddsföreningen fyra webbinarier inom området larm- och släcksystem, alla med fördjupningar inom olika teman. Den 19 april anordnar vi Webbinarium Vattensprinkler med temat ”Rörsystem”.

Lyssna till föreläsningar och diskutera om såväl problem som lösningar. En sprinklerinstallation förväntas hålla under en mycket lång tidsperiod – men håller rörinstallationerna så länge som vi vill? Korrosion, vätgasproduktion, nya rörmaterial, kontroller av rörsystem mm. Vi försöker kartlägga hur omfattande problemen är men också visa på möjliga lösningar.  

Innehåll

09:00-09:10 Inledning

Jens Hjort från Brandskyddsföreningen inleder dagen.

09:10-09:20 Explosion i sprinklercentral i Norge

Jens Hjort redogör för rapporten om explosionen i Andöyfaret, Kristiansand juni 2020.

Föreläsare: Jens Hjort, Brandskyddsföreningen

09:20-09:35 Explosion i sprinklercentral i Finland 

Caj Munck, Alarm Control Alco OY berättar om explosionen i en sprinklercentral i Helsingfors augusti 2020.

Föreläsare: Caj Munck, Alarm Control Alco OY

09:35-10:00 Hur mår de svenska rörsystemen?

Per Slagbrand, Ahlsell Sverige redovisar Sprinklerfrämjandets rapport om korrosion i rörsystem samt resultatet från en nyligen genomförd enkät. Vilka slutsatser kan dras?

Föreläsare: Per Slagbrand, Ahlsell Sverige

10:00-10:10 Paus

10:10-10:25 Korrosionsresistenta stålrör

Fendium – Är polymerbelagda stålrör en hållbar lösning och vad gäller för testning och godkännande?

Föreläsare: Alexander Aria, Viking Nordic

10:25-10:40 Kvävgasfyllning i rörsystem för sprinkler

Henrik Johansson på Johnson Control förklarar fördelar med att ersätta luft med kvävgas. Hur går det till och vad gäller för testning och godkännande?

Föreläsare: Henrik Johansson, Johnson Control

10:40-10:55 Frågestund/Paneldebatt

Per Slagbrand, Alexander Aria, Henrik Johansson. Är tekniska förändringar lösningen?

10:55-11:05 Paus

11:05-11:25 Att sköta och äga rörsystem

Henrik Braatz, Scania berättar om en industriell verksamhets utmaningar för att säkerställa rörsystemens driftduglighet.

Föreläsare: Henrik Braatz, Scania

11:25-11:45 Invändig rörkontroll

Besiktningsman Marco Belo Da Silva från AlbaCon berättar om olika metoder för att genomföra invändiga rörkontroller och vad som kan upptäckas vid dessa.

Föreläsare: Marco Belo Da Silva, AlbaCon

11:45-11:55 Frågestund/Paneldebatt

Henrik Braatz, Marco Belo Da Silva. Hur mycket kan lösas genom skötsel och organisatoriska åtgärder?

11:55-12:00 Summering och avslutning

Datum och tid

19 april 09:00-12:00
Distans

För vem?

Webbinarierna riktar sig till företag och personer som verkar inom branschen och berörs av aktuella utmaningar inom området larm- och släcksystem. Du som deltagare kan välja om du vill delta på ett eller flera av webbinarierna. Se alla webbinarier här nedan.

19 april, kl 09:00-12:00: Webbinarium Vattensprinkler, rörsystem

Anmälan till webbinariet är stängd. Vill du göra en sen anmälan? Kontakta emmy.ortlund@brandskyddsforeningen.se

Hämtar tillfällen