Seminarium Brandlarm & Släcksystem 2024

Seminarium Brandlarm och Släcksystem 25-26 september i Stockholm.

Välkommen till Seminarium Brandlarm och Släcksystem den 25–26 september på Scandic Star hotell. Det kommer bli två lärorika dagar med intressanta och engagerande föreläsare.

Programmet är inte helt klart men redan nu kan vi berätta om några programpunkter:

Brandlarmsdagen

Brandlarmsdagen inleds med en internationell expert inom detektering med kamerateknik. Hur långt har kameratekniken kommit och är det något vi kan börja använda oss av redan idag?
En annan alltmer viktig fråga är cybersäkerhet med tanke på den omvärld vi befinner oss i. Hur sårbara är våra system och hur enkelt är det att slå ut ett brandlarm eller utrymningslarm?

Släcksystem

Släckdagen har fortfarande sitt fokus på vattensprinklerområdet men vattendimma kommer ges utrymme under dagen med föredragshållare inom ämnet.

Brandforsk har nyligen avslutat ett projekt om driftserfarenheter med släcksystem i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Kan det ge oss vägledning om vad man ska tänka på för att få tillförlitlighet över tid i våra släcksystem?

Vi har nyligen sett flera tragiska bränder under byggtid i Sverige och Danmark där branden har fått stora konsekvenser.
Ett nytt upplägg under seminariet är en paneldebatt med brandkonsult, försäkringsgivare och byggentreprenör som delar med sig av deras tankar kring brandskydd under byggtid. Vad kan man göra för att förbättra brandskyddet under byggtid och vem har ansvaret för detta?

Längre tid för frågor

Vi har även lyssnat på synpunkter från deltagare efter förra årets seminarium och kommer i år att införa längre tid för frågor efter varje föredragshållare.

När:

25-26 september

Plats:

Scandic Star Sollentuna

Pris:

Boka tidigt-rabatt! Anmäl dig innan den 31 maj.

Brandlarm 25 september 3141 kr (ord. pris 3 490 kr)
En dag, inklusive lunch, fika och mingel. Middag 25/9 tillkommer 650 kr,

Släcksystem 26 september 3141 kr (ord. pris 3490 kr)
En dag, inklusive lunch, fika och mingel. Middag 25/9 tillkommer 650 kr.

Brandlarm och släcksystem 25–26 september 6115,50 kr (ord. pris 6795 kr) Båda dagarna, inklusive fika, lunch, mingel och middag

Alla priser är exklusive moms.

Anmäl dig här >

Sista anmälningsdag 3 september.

Är du intresserad av att ställa ut?

Seminarium Brandlarm & Släcksystem är en årlig mötesplats som samlar deltagare från anläggar- och besiktningsfirmor samt anläggningsägare såväl som representanter från räddningstjänst, försäkringsbolag, industrier och konsultföretag. Läs mer >