Brandkonferensen

Brandkonferensen arrangeras igen 2022. Mer information kommer.

Brandkonferensen riktar sig till

Verksamhetsledare inom räddningstjänsten (räddnings- och förbundsdirektörer/chefer och enhets-/avdelningschefer)

Politiker med arbetsområden som berör räddningstjänstfrågor

Verksamhetsutvecklande och förebyggande positioner inom räddningstjänsten (brandingenjörer, strateger och analytiker)

Övriga aktörer inom räddningstjänst (industribrandkårer och flygplatsbrandkårer)

Brandkonferensen anordnas av Brandskyddsföreningen, Föreningen Sveriges Brandbefäl och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med årets värdorganisation.

Hämtar tillfällen