Brandkonferensen 2023

Brandkonferensen är årets viktigaste mötesplats för brand- och säkerhetsfrågor. Konferensen arrangeras digitalt den 25 maj 2023 av Brandskyddsföreningen tillsammans med Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Anmälan Brandkonferensen 2023 >

Om programmet

Brandkonferensens tema i år är Räddningstjänst som en del i civilförsvaret och vid höjd beredskap. Arbetet med programmet pågår. Vi kommer att publicera ett program inom kort men kan redan nu avslöja att följande områden kommer stå på agendan:

  • Räddningstjänsten – En viktig aktör i det civila försvaret

  • Våra civilförsvarsområden – Processen vi har framför oss

  • Lärdomar från kriget i Ukraina som kan bli viktiga för hur vi arbetar i Sverige

”Naturligtvis blir fokus det oroliga omvärldsläget men vi får inte glömma att räddningstjänsterna redan har uppdrag som de måste fortsätta lösa. Att rusta samhället för kris och krig behöver ske klokt. Det är vår ledstjärna i när vi utformar programmet”. – Mattias Delin, Forskningsdirektör på Brandforsk och programansvarig för Brandkonferensen 2023.

Brandkonferensen riktar sig till

Verksamhetsledare inom räddningstjänsten (räddnings- och förbundsdirektörer/chefer och enhets-/avdelningschefer)

Politiker med arbetsområden som berör räddningstjänstfrågor

Verksamhetsutvecklande och förebyggande positioner inom räddningstjänsten (brandingenjörer, strateger och analytiker)

Övriga aktörer inom räddningstjänst (industribrandkårer och flygplatsbrandkårer)

Deltagande på distans

Du som är deltagare kommer att få en unik livelänk den 24 maj.

Konferensen genomförs med stöd av Brandskyddsföreningens app Fenix som nu även finns i webbformat. För att komma åt appen i webbversion måste du först ladda ner appen på din telefon. Du kan redan nu ladda ner vår kostnadsfria app genom att söka på Brandskyddsföreningen, alternativt Fenix Brandskyddsföreningen i Google Play, Apple Store eller Windows Store. Du kommer att få en eventkod en vecka före genomförandet.

Anmälan

Sista dag för anmälan är 22 maj. Anmälan till Brandkonferensen 2023 är inte bindande. Du som deltagare kan avboka din plats upp till 30 dagar innan konferensen startar.

Har du frågor? Kontakta utbildning@brandskyddsforeningen.se så hjälper vi dig.

Anmälan Brandkonferensen 2023