Brandkonferensen 2023

Brandkonferensen arrangerades digitalt den 25 maj 2023. Tack till alla som deltog!

Brandkonferensen genomfördes digitalt den 25 maj och under dagen tog deltagarna del av intressanta föreläsningar och diskussioner.

Brandkonferensens tema i år var Räddningstjänst som en del i det civila försvaret och vid höjd beredskap

  • Räddningstjänsten – En viktig aktör i det civila försvaret

  • Våra civilområden – Processen vi har framför oss

  • Lärdomar från kriget i Ukraina som kan bli viktiga för hur vi arbetar i Sverige

Vi vill rikta ett stort tack till våra partnerorganisationer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), programgruppen, deltagare, moderator och föreläsare som gjorde konferensen möjlig.