Brandkonferensen 2018

Hur ska svensk räddningstjänst klara framtidens utmaningar? Redan idag är det på många håll en stor utmaning för kommunal räddningstjänst att rekrytera och täcka verksamheternas behov. Känner du igen dig?

Svårigheterna med att rekrytera bedöms öka framöver, vilket har betydelse för våra möjligheter att klara av vårt uppdrag. Därtill lever vi i ett samhälle som förändras i allt snabbare takt och där ny teknik både ger nya möjligheter och utmaningar, vilket ställer krav på nya kompetenser.

För att kunna påverka framtiden behöver vi agera nu. Därför har Brandkonferensen 2018 fokus på framtidens kompetensförsörjning inom räddningstjänsten. Utifrån temat har årets programgrupp definierat fem segment som genomsyrar dagarna:

  • Kultur – vad vill räddningstjänsten vara och representera, och hur påverkar det möjligheterna att rekrytera och agera?
  • Forskning – hur kan vi ta del av och tillämpa ny kunskap om organisationsförändring och kompetensförsörjning i praktiken?
  • Strategisk rekrytering – vilka kompetenser behövs i framtiden? Hur attraherar vi nya medarbetare och får dem att vilja stanna?
  • Effektivisering – vad innebär organisationsform, avtalsformer och uppdraget för våra möjligheter till en effektivare organisation som möter samhällets krav?
  • Ledarskap – vilken roll har ledarskapet i att trygga den strategiska kompetensförsörjningen och hur banar vi rätt väg för framtidens ledare?

Tid och plats

Konferensen äger rum på Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10 i Göteborg, den 22–24 maj 2018.

Den 22 maj börjar vi med nätverksträffar för räddningschefer och politiker klockan 15.30–17.00, därefter väntar middag med underhållning klockan 19.30. Deltagande den 22 maj är inkluderat i konferensavgiften men måste föranmälas.

Inregistrering

Registreringsdisken är öppen klockan 15.00–19.30 den 22 maj. Den 23 maj öppnar inregistreringen för sent tillkomna deltagare klockan 07.30.

Konferensavgift

Konferensavgiften på 7.450 kronor exklusive moms inkluderar konferensdeltagande samtliga dagar, tillgång till dokumentation, nätverksträffar, luncher och fika under hela konferensen samt två middagar med underhållning. I deltagaravgiften ingår alkoholfri måltidsdryck, för deltagare som önskar annan dryck finns möjlighet att inhandla öl eller vin på plats. Under konferensen kommer det även finnas möjlighet till förköp av dryckesbiljetter för att minimera kötider.

Sista anmälningsdag är den 27 april 2018.

Betalning

Konferensavgift betalas mot separat faktura från Brandskyddsföreningen som översändes ca 30 dagar innan konferensen. Eventuell avbokning av konferensdeltagande ska ske skriftligen till Annica Lindblom på Brandskyddsföreningen och kan ske kostnadsfritt till och med den 20 april 2018.

Vid avbokning efter den 20 april 2018 debiteras full konferensavgift. Vid sjukdom krävs läkarintyg. Överlåtelse av bokad plats till annan inom samma organisation kan ske utan kostnad.  

Program och mer information om konferensen kommer att publiceras här kontinuerligt.

Hämtar tillfällen