Brandkonferensen

Brandkonferensen kommer inte att genomföras under 2024.

Under en tid har frågan om vilka forum och nätverk som behövs för att utveckla svensk räddningstjänst diskuterats på olika sätt. I detta sammanhang finns också konferenserna Brand och Skadeplats. Under 2024 kommer en arbetsgrupp med representanter för svensk räddningstjänst att titta på vilka nätverk och arenor man vill mötas på samt hur på nationell nivå. Under 2024 kommer därför inte konferenserna Brand och Skadeplats att arrangeras. Som arrangörer av dessa konferenser kommer vi att följa arbetsgruppens arbete och återkomma i frågan om konferensernas vara i detta sammanhang.