Brandkonferensen

Brandkonferensen är slut för i år. Tack till alla som deltog!

Högaktuella ämnen som säkerhetsläget, väderkatastrofer, inkludering i räddningstjänsten, bostadsbränder och förändringarna inom LSO stod på agendan under årets Brandkonferens och ledde till många givande och intressanta diskussioner.

Vi tackar våra partnerorganisationer MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), programgruppen, deltagare och föreläsare som gjorde konferensen möjlig. Tack även till Gävle kommun och Gästrike Räddningstjänst med Päivi Havlund i spetsen för det fina värdskapet samt moderatorerna Mattias Delin, Isabell Ljungman, Elisabeth Fransén, Emelie Lantz och Nina Bergström.

Vi ses nästa år!

Brandkonferensen riktar sig till

Verksamhetsledare inom räddningstjänsten (räddnings- och förbundsdirektörer/chefer och enhets-/avdelningschefer)

Verksamhetsutvecklande och förebyggande positioner inom räddningstjänsten (brandingenjörer, strateger och analytiker)

Politiker med arbetsområden som berör räddningstjänstfrågor

Övriga aktörer inom räddningstjänst (industribrandkårer och flygplatsbrandkårer)

Hämtar tillfällen