Brandkonferensen 2017

Välkommen till Brandkonferensen på Linköping Konsert & Kongress den 16–18 maj 2017!

Brandkonferensen arrangeras varje år av Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen. Konferensen vänder sig till anställda och förtroendevalda i kommuner som är verksamma inom området skydd mot olyckor. Syftet med konferensen är att stimulera utveckling av det kommunala säkerhetsarbetet genom att erbjuda möten mellan människor, utbyte av erfarenheter och ny kunskap.

Årets tema är ”Hållbar utveckling”.

Linköping Konsert & Kongress är en av Sveriges tre Svanenmärkta dagkonferensanläggningar. Här kan du läsa mer om hur de arbetar med hållbarhet.

Tid och plats

Konferensen äger rum på Konsert & Kongress Linköping, Konsistoriegatan 7 i Linköping den 16–18 maj 2017.
Telefon: 013-190 00 00.

Konferensens startar klockan 18.00 den 16 maj med invigning och efterföljande middag under lediga former. Deltagandet den 16 maj är inkluderat i konferensavgiften, dock krävs föranmälan.

Inregistreringen är öppen mellan klockan 15.00–19.30 den 16 maj.

Den 17 maj startar konferensen klockan 08.30. Inregistreringen öppnar för sent tillkomna deltagare klockan 07.30.

Konferensavgifter

Konferensavgiften på 5 950 kronor exklusive moms inkluderar konferensdeltagande, tillgång till dokumentation, luncher/kaffe samtliga dagar samt båda kvällsarrangemangen. Konferensavgiften ger dig också tillträde till utställningen.

Anmälan är öppen till och med fredag den 28 april 2017. 

I deltagaravgiften ingår alkoholfri måltidsdryck.* För deltagare som önskar andra dryckesalternativ finns en bar i anslutning till restaurangen. Man kan även förköpa dryckesbiljetter under dagen för att slippa köer vid middagen.

Betalning

Konferensavgift betalas mot separat faktura från Brandskyddsföreningen som översändes cirka 30 dagar före genomförandet av konferensen.

Eventuell avbokning av konferensdeltagande ska ske skriftligt till Annica Lindblom, på Brandskyddsföreningen och kan ske kostnadsfritt fram till och med den 17 april 2017.

Vid avbokning efter den 17 april 2017 debiteras full konferensavgift. Vid sjukdom krävs läkarintyg.

Överlåtelse av bokad plats till annan inom samma organisation/företag kan ske utan kostnad.

Logi

Klicka här för mer information.

Övriga möten

Det finns möjlighet att förlägga möten i anslutning till konferensen. För bokning kontakta Anna Ring på telefon 013-190 00 12 eller e-post anna.ring@arenabolaget.se. Detta betalas direkt till Konsert och Kongress i Linköping.


* Under de senaste åren har önskemål förts fram om att alkohol inte ska ingå i konferensavgiften, utan betalas av varje deltagare. Konferensen har från och med i år därför valt att exkludera alkohol i konferensavgiften.

Hämtar tillfällen