Brandkonferensen 2020

Årets upplaga av Brandkonferensen har flyttats och kommer att hållas den 19–20 maj 2021 i Kalmar. Konferensen arrangeras av Brandskyddsföreningen, Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med årets värdorganisation Kalmar kommun.

– Målsättningen är att få till en så intressant konferens som möjligt. Mycket av innehållet för den planerade konferensen i år är fortfarande relevant och intressant. Men eftersom det händer mycket under 2020 kommer vi troligen justera inriktningen och anpassa innehållet därefter, säger Nina Bergström, programansvarig och till vardags brandingenjör på Storstockholms brandförsvar.

Ett uppdaterat program kommer att publiceras här under hösten.

Extrainsatt: Digitalt seminarium

Den 10-11 november kommer Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, i samverkan med Föreningen Sveriges Brandbefäl och Brandskyddsföreningen, att anordna ett digitalt seminarium med fokus på förändringar i LSO. –Vi ser ett behov att kunna ge vår bild av de förändringar i lagstiftningen som föreslås, vad de innebär och vad vi kommer att göra för att stödja kommunerna, säger Patrik Perbeck, Enhetschef MSB.

Brandkonferensen riktar sig till

Verksamhetsledare inom räddningstjänsten (räddnings- och förbundsdirektörer/chefer och enhets-/avdelningschefer)

Politiker med arbetsområden som berör räddningstjänstfrågor

Verksamhetsutvecklande och förebyggande positioner inom räddningstjänsten (brandingenjörer, strateger och analytiker)

Övriga aktörer inom räddningstjänst (industribrandkårer och flygplatsbrandkårer)

Anmälan

Anmälan sker här på sidan. Sista anmälningsdag är den 17 april 2021.

Anmälan till Brandkonferensen 2021 är inte bindande. Du som deltagare kan avboka din plats upp till 30 dagar innan konferensen startar.

Har du frågor? Kontakta utbildning@brandskyddsforeningen.se så hjälper vi dig.

Delta på distans

Konferensen kommer att webbsändas för dig som vill delta på distans.

Brandkonferensen anordnas av Brandskyddsföreningen, Föreningen Sveriges Brandbefäl och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med årets värdorganisation Kalmar kommun.

Hämtar tillfällen