Brandkonferensen 2021

Brandkonferensen arrangeras den 19–20 maj 2021 på distans. Konferensen arrangeras av Brandskyddsföreningen, Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med årets värdorganisation Kalmar kommun.

– Målsättningen är att få till en så intressant konferens som möjligt. Mycket av innehållet för den planerade konferensen för 2020 är fortfarande relevant och intressant. Men eftersom det händer mycket under året kommer vi troligen justera inriktningen och anpassa innehållet därefter, säger Nina Bergström, programansvarig och till vardags brandingenjör på MSB.

Ett uppdaterat program kommer att publiceras i februari.

Brandkonferensen riktar sig till

Verksamhetsledare inom räddningstjänsten (räddnings- och förbundsdirektörer/chefer och enhets-/avdelningschefer)

Politiker med arbetsområden som berör räddningstjänstfrågor

Verksamhetsutvecklande och förebyggande positioner inom räddningstjänsten (brandingenjörer, strateger och analytiker)

Övriga aktörer inom räddningstjänst (industribrandkårer och flygplatsbrandkårer)

Anmälan

Anmälan öppnar 14 januari och sker här på sidan. Sista anmälningsdag är den 17 april 2021.

Anmälan till Brandkonferensen 2021 är inte bindande. Du som deltagare kan avboka din plats upp till 30 dagar innan konferensen startar.

Har du frågor? Kontakta utbildning@brandskyddsforeningen.se så hjälper vi dig.

Delta på distans

Konferensen kommer att webbsändas för dig som vill delta på distans.

Brandkonferensen anordnas av Brandskyddsföreningen, Föreningen Sveriges Brandbefäl och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med årets värdorganisation Kalmar kommun.

Hämtar tillfällen