/ Köpvillkor och integritetspolicy

Köpvillkor och integritetspolicy

Integritets- och cookiepolicy

Klicka här för mer information om hantering av personuppgifter och cookies

Litteratur och abonnemang

Fraktkostnad

Frakt tillkommer med 59 kr på samtliga beställningar av fysiska varor för företag och organisationer. Privatpersoner behöver inte betala frakt. För digitala tjänster betalar varken företag, organisationer eller privatpersoner frakt.

Leverans

Beställda produkter levereras normalt inom fyra till fem arbetsdagar. Vi reserverar oss för eventuella förseningar.

Priser och betalning

Alla priser anges exklusive moms och porto. Momsen är 6 procent på litteratur och 25 procent på våra utbildningar. Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformationen och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering.

Betalningsfristen är 30 dagar. Vid försenad eller utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att ta ut påminnelseavgift på 60 kr samt dröjsmålsränta och eventuella inkassokostnader. Efter fakturans förfallodag utgår ränta på kapitalbeloppet med fem procentenheter. 

Ångerrätt för konsumenter

Som privatperson har du alltid 14 dagars ångerrätt (räknat från att du mottagit produkten) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Om du som kund vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom 14 dagar från det att du mottagit produkten. Kontakta oss i så fall via sbf@brandskyddsforeningen.se. Fraktkostnader krediteras inte. Ångerrätten omfattar inte nedladdningsbara produkter då de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

Reklamation

Reklamation pga. felaktig eller skadad vara måste göras inom 14 dagar från det att du mottog produkten. Andra regler kan gälla dig som privatperson.

Kundservice

Kontakta oss på sbf@brandskyddsforeningen.se eller 08-588 474 00.
Våra öppettider är måndag till fredag klockan 08.15–16.00.

Utbildning

Anmälan

Deltagarna bereds plats i den ordning som anmälningarna kommer in – boka i god tid! Så fort vi får din anmälan skickas en bekräftelse till dig. Sista anmälningsdag är fyra veckor före utbildningsstart.

Kallelse

Du får en kallelse cirka två veckor före utbildningsstart med uppgifter om tid och plats för utbildningen.

Betalning

Avgiften för utbildningen faktureras cirka 30 dagar före utbildningsstart. Vid försenad betalning tar vi ut dröjsmålsränta med 5 procent. Var noga med att ange eventuell fakturareferens för fakturan vid anmälan.

Pris

Priserna som anges avser utbildning, utbildningsmaterial, dokumentation, lunch och kaffe. Övrig kost och logi ingår endast om detta anges i utbildningsinbjudan. Samtliga priser är exklusive moms.

Avbokning

Anmälan är bindande och avbokar du din plats efter anmälningstidens slut debiterar vi hela avgiften samt eventuellt uppkomna kostnader för kost och logi med mera. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom, styrkt med läkarintyg.

Inställd utbildning

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast två veckor före utbildningsstart ställa in eller senarelägga en utbildning. Detta gäller även om handledaren akut insjuknar och vi inte kan hitta lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av utbildning. I övrigt tillämpas köplagen.

Utbildningsgaranti

Vi garanterar att du efter genomgången utbildning har kunskaper som motsvarar målen. Är du inte nöjd gör vi en plan tillsammans med dig för att du ska nå den utlovade nivån.

Force majeure

Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför Brandskyddsföreningens kontroll. Vi förbehåller oss även rätten att justera våra priser och ovanstående villkor.

Dokumentation

Dokumentation i form av kompendier/litteratur ingår i avgiften.

Intyg

Efter genomgången utbildning erhåller du ett intyg om du har varit närvarande under hela utbildningstiden. I vissa utbildningar genomförs ett prov för att verifiera att deltagarna har tillägnat sig kunskaperna som förmedlats.

CFPA-utbildningar

Vissa av Brandskyddsföreningens utbildningar är erkända i Europa. CFPA Europe (The Confederation of Fire Protection Association Europe) är en sammanslutning av brandskyddsföreningar i Europa. En uppgift för CFPA Europe är att ta fram gemensamma program för sådana brandskyddsutbildningar som genomförs i flera europeiska länder. Ett CFPA-diplom eller -certifikat kan du alltså använda för att styrka din kompetens även i andra länder i Europa. Läs mer på www.cfpa-e.org.