/ Vårt arbete / Trähus

Höga trähus

Höga trähus – trendigt, snyggt och klimatsmart men hur brandsäkert är det?

Vi på Brandskyddsföreningen ser en stor ökad risk med planerna på höga trähus. Går säkerheten förlorad till förmån för skönhetsideal?
Fram till 1994 fanns ett förbud mot att uppföra trähus med fler än två våningar då trähus högre än så inte ansågs brandsäkra. Idag pratar träbyggnadsindustrin mindre om farorna och mer om fördelarna. Att bygga höghus i trä presenteras som en snabb och miljömedveten metod som dessutom gynnar svensk träindustri. Runtom i Sverige planerar kommuner och byggbolag för höghus i trä. En del pratar om hela kvarter av trähus. Samma entusiasm möter vi i övriga Europa. Men är höga trähus tillräckligt brandsäkra? Och vilka utmaningar möter räddningstjänsten vid brand i ett höghus av trä?

Risk för ökade samhällskostnader

Vi har gjort en första analys som visar på några oroande brister som på sikt riskerar orsaka kraftigt ökade samhällskostnader. 

Problemet är först och främst att trä brinner. Ett hus vars bärighet helt vilar på trästommar väcker farhågor. Räddningstjänsterna i Sverige är bland de bästa i världen på att släcka rumsbränder, men är inte lika väl rustade att handskas med konstruktionsbränder. När en brännbar konstruktion fattar eld kan vi aldrig vara säkra på hur länge det brunnit. Även om det går att evakuera huset kan rasrisken medföra att räddningstjänsten inte kan gå in och släcka och då går hela huset förlorat. Samhällskostnaderna i ett sådant scenario riskerar att snabbt skjuta i höjden. Har byggnaden dessutom en brännbar fasad ökar riskerna ytterligare. En brinnande fasad omöjliggör stegutrymning samtidigt som värmestrålningen ökar markant. Detta är erfarenheter vi gjort när lägre trähus brinner. Nu riskerar vi överföra det problemet till hus som kan vara upp till 100 meter höga.

Trähusbranschen menar att utvecklingen inom byggtekniken gjort att husen idag är att betrakta som brandsäkra. Boverkets byggregler prioriterar personskydd snarare än egendomsskydd. Men även om höga trähus enligt lagen är att betrakta som brandsäkra kan vi konstatera att de inte är det. Trä brinner, och det kan ha en avgörande inverkan på räddningstjänstens möjligheter att utföra sitt uppdrag. Branden i ett flerbostadshus på Klintvägen i Luleå 2013 är ett färskt exempel på en incident som medförde omfattande brandskador. Det fanns en anledning till att vi förbjöd höga byggnader av trä en gång i tiden. Ingen vill riskera att vi ska behöva uppleva en stadsbrand i Sverige igen.