/ Ågesta

Anmälan praktiska övningar på Ågesta

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig.

Välkommen till Ågesta utbildningsanläggning i Stockholm den 16 februari kl. 08.30-15.00.

Innehåll praktisk övningsdag:

  • Brands uppkomst
  • Brandförlopp
  • Brandspridning
  • Teori handbrandsläckare
  • Släckövningar handbrandsläckare
  • Släckövningar brand i kläder
  • Utrymning i rökfylld miljö
  • Förevisning övertändningscontainer