/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Vidingehem utbildade medarbetarna i brandskydd

Vidingehem utbildade medarbetarna i brandskydd

Ett lägenhetshus och en bild på Anna Ingvarsson

Bostadsbolaget Vidingehem ville kunna upptäcka brister i brandskyddet i ett tidigare skede och lät därför medarbetarna gå kursen Brandskydd i Boverkets byggregler.

Vidingehem är ett kommunalt bostadsbolag i Växjö som äger och förvaltar 2 100 lägenheter och 389 lokaler utspridda över 18 orter i Växjö kommun. Som fastighetsingenjör märkte Anna Ingvarsson att kunskaperna om brandskydd behövde uppdateras bland medarbetarna. Slutbesiktningen av fastigheterna visade ofta på brister ur ett brandskyddsperspektiv, främst när det kom till ventilationen. För att kunna upptäcka problemen tidigare och öka kunskapen bland medarbetarna började hon se sig om efter en kurs.

– Vi har en väldigt bra relation med våra brandprojektörer så jag pratade med dem om vad det fanns för utbildningar inom området. De föreslog att jag skulle höra med Brandskyddsföreningen. Så jag gick in på hemsidan och hittade en kurs som såg intressant ut, säger Anna Ingvarsson.

Valet föll på ”Brandskydd i Boverkets byggregler”, en dagskurs som fokuserar på de regelförändringar som har skett de senaste åren. Bland annat har nya verksamhetsklasser tillkommit och en ny byggnadsklass och krav på frångänglighet och sprinklerskydd införts. Utbildningen omfattar de mest centrala områdena inom byggnadstekniskt brandskydd. Kursen ges två gånger per år i Stockholm, men när det är många på ett företag som ska gå samtidigt, som fallet var för Vidinge­hem, är en lösning att i stället ha kursen på plats.

– De kommunala bolagen ägs av moderbolaget Växjö Kommunföretag AB (VKAB) och där finns en arbetsgrupp som träffas ett par gånger om året för att prata om gemensamma utbildningar. Vi vill alltid försöka att hålla ner kostnaderna. Den här gången var det 25 personer i arbetsgruppen som ingick och då blev det helt enkelt billigare om instruktören kom till oss i stället för att alla skulle resa till Stockholm och bo på hotell, säger Anna Ingvarsson.

Extra kul möte

Instruktör på utbildningen var Henrik Alling, brandingenjör på Brandskyddslaget, som till vardags sitter i Karlstad. Han är mycket positiv till att utbilda på plats.

– Den stora fördelen är att det kommer fler deltagare. För att nå fler som inte är insatta i ämnet tror jag att vi i större utsträckning måste åka ut. Många kommuner har till exempel inte ekonomiska medel att åka till Stockholm och om möjligheten finns att gå till jobbet på morgonen som vanligt och sedan gå en kurs på plats är nog fler benägna att gå. Det är mycket bättre att göra på det sättet, säger han.

Utbildningen har en tydlig stomme som kan anpassas efter behov. I Växjö blev det tydligt att deltagarna hade olika intressen och ansvarsområden. Vissa var främst intresserade av brandlarm medan andra ville prata om utrymningsregler och dörrstängare.

– Det var ett jätteroligt gäng som var engagerade och ställde relevanta frågor. De här kurserna är alltid väldigt givande. I mitt jobb är det lätt att bli insnöad och ta vissa saker för givet och då är det extra kul och viktigt att möta de som inte jobbar med brandprojektering till vardags, säger han.

Bättre förståelse

Från början var tanken att bara projektledarna skulle gå, men ganska snart inkluderades också förvaltarna då de ofta stöter på brandskyddsrelaterade problem i arbetet. ­Kunskaperna varierade bland deltagarna innan utbildningen.

– För vissa handlade det om att repetera kunskaper, samtidigt som det var helt nytt för andra. Men föreläsaren gick igenom allt från grunden och jag tror att alla snappade upp något. Jag tyckte att det var jättebra och det tyckte också alla som jag har pratat med, säger Anna Ingvarsson.

Målet var att ge deltagarna en bra grund att stå på och en förståelse för att det inte bara går att göra som man själv vill eller som man alltid har gjort. Alla skulle få en uppdatering av vilka riktlinjer som gäller och vad de måste förhålla sig till.

– Vi är ute på plats väldigt ofta. Om vi kan mer så kan vi också säga till när vi hittar något fel. Efter den här kursen hoppas jag att alla tänker en vända till och kallar in experthjälp när det behövs, säger Anna Ingvarsson.

Vidingehem, tillsammans med representanter från de andra kommunala bostadsbolagen, genomförde utbildningen förra hösten, men arbetet tog inte slut där. Ett halvår senare stämde de träff med sina brandprojektörer för att under en halvdag repetera vad de hade lärt sig.

– Som projektledare har jag en väldig nytta av den här kursen eftersom jag stöter på brandtekniska problem hela tiden i min vardag, säger Anna Ingvarsson.

Text: Rickard Lindholm
Publicerades i Brandsäkert nr 2, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-04-09

Se även