/ Tidningen Brandsäkert / Artiklar / ”Vi har allt att vinna på internationella samarbeten”

”Vi har allt att vinna på internationella samarbeten”

Victoria Hutchison

Den amerikanska brandingenjören Victoria Hutchison är uppvuxen i branschen, men istället för att arbeta i familjeföretaget har hon valt forskningsbanan. I dag arbetar hon vid NFPA:s forskningsstiftelse med internationella projekt inom högaktuella områden som datainsamling och litiumjonbatterier.

Victoria Hutchison från Ohio, USA, föddes in i brandbranschen. Både hennes pappa och farfar har lång erfarenhet av brand- och säkerhetsfrågor och 1989 startade de företaget Heritage Fire Protection. ”Heritage” är det engelska ordet för arv och fem år efter företagsstarten föddes Victoria Hutchison, men det var inte självklart att intresset skulle gå i arv till henne.

– Under min uppväxt tänkte jag aldrig att jag skulle jobba i branschen, trots att den var nära till hands – min familj pratade till och med brandskydd vid matbordet. Det var inte förrän sista året på high school som jag verkligen började undersöka möjligheterna inom branschen. Ju mer jag tog reda på, desto mer intresserad blev jag.

I samma veva började Victoria Hutchison jobba extra i familjeföretaget. När hon kom till Oklahoma State University 2012 för att studera brand- och säkerhetsteknik hade hon därmed ett visst försprång.

– Jag kunde terminologin och visste redan hur till exempel en brandskyddstillsyn går till, så det var intressant att få ett helhets­perspektiv genom att koppla ihop mina praktiska kunskaper med teorin från skolan.

Studie om litiumjonbatterier

När Victoria Hutchison tagit sin kandidatexamen flyttade hon till Massachusetts för masterstudier vid forskningsuniversitetet Worcester Polytechnic Institute, WPI. Då kom hon också i närmare kontakt med den internationella oberoende organisationen National Fire Protection Association, NFPA. Tack vare ett forskningsstipendium från NFPA genomförde hon en studie om brand- och explosionsriskerna med litiumjonbatterier och effekterna av olika separationsavstånd vid förvaringen av dem.

– Riskerna med litiumjonbatterier är ett relativt outforskat område. Jag blev intresserad av frågan när jag arbetade i familjeföretaget och vi fick ett uppdrag gällande en fraktcontainer med litiumjonbatterier som skulle skeppas till OS i Sotji 2014. Då skulle jag undersöka brandsäkerhetsregler, skyddsplaner och hur praxis såg ut i liknande situationer – men jag hittade knappt någon information alls. Det ledde till att jag gjorde en litteraturstudie på området under mina kandidatstudier och så småningom också studien vid WPI.

Banbrytande datainsamling

Under sin sista termin vid WPI gjorde Victoria Hutchison ett samarbete med ­NFPA:s forskningsstiftelse Fire Protection Research Foundation och de erbjöd henne en anställning efter hennes examen 2018.

I dag arbetar hon där som forskningsprojektledare och ansvarar i skrivande stund för 13 olika projekt, varav några där hon också är forskningsledare. Projekten handlar om allt från bränders påverkan på miljön till brandmäns säkerhet vid batteribränder. Under hösten besökte Victoria Hutchison Sverige i två veckor för att stärka samarbetet mellan NFPA och Brandskyddsföreningen. Ett av hennes forskningsprojekt som stod i fokus under besöket handlar om datainsamling från exempelvis automatiska brandlarm och sprinklersystem. Syftet är att göra inter­vallerna mellan inspektioner, tester och underhåll av systemen mer evidensbaserade.

– Att samla in den här typen av data är komplicerat och tidskrävande då det saknas standardiserade dataformat och modeller för insamling. I dag har alla intressenter sina egna sätt att samla in, lagra och analysera ­datan. Målet med projektet är att utveckla och pilottesta en omfattande, skalbar modell som ska underlätta delning av data om inspektioner, tester och underhåll av brandskyddssystem från olika datakällor.

Gränslösa samarbeten

En förhoppning med datainsamlingsprojektet är att öppna dörrarna för datautbyte inom brandskyddsområdet på fler sätt i framtiden.

– Ju mer tekniken utvecklas, desto mer data skapas. Om vi hittar bra metoder för datadelning mellan olika aktörer inom branschen, och över landsgränserna, kan vi utnyttja datan till att tackla fler problem snabbare. Vi har allt att vinna på internationella samarbeten mellan kunskapsorganisationer, även inom andra områden än datahantering, säger Victoria Hutchison, och fortsätter:

– Problemen med bränder är desamma i USA som i Sverige, Australien och många andra västländer – till exempel att de flesta bränder med dödlig utgång inträffar i bostäder. Visst finns det skillnader gällande regelverk och inblandade myndigheter, men i grunden har vi samma utmaningar och därför bör vi utöka samarbetet för att på sikt öka brandsäkerheten globalt.

Personligen hoppas hon få fortsätta vara en del i att bygga upp NFPA:s samarbete med organisationer liknande Brandskydds­föreningen runt om i världen.

– En viktig del är den internationella forskning som jag ansvarar för och som har positiv inverkan på brandsäkerheten. Oavsett vad i branschen jag arbetar med i framtiden, är mitt mål att fortsätta göra skillnad.

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 6, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-12-12

Se även