/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / ”Utbildningen anpassas till vår verklighet”

”Utbildningen anpassas till vår verklighet”

En kalv och en bild på Birgitta Sjödin
För att inte riskera att skada människor eller andra djur avhornas de flesta svenska kalvar av mjölkras. Foto t.v: Unsplash

Växa Sverige genomför varje år omkring 70 000 avhorningar. För att kunna avhorna kalvarna på ett brandsäkert sätt går all personal behörighetsutbildningen Heta Arbeten®.

Kor med horn är inte bara en arbetsmiljörisk för lantbruksarbetare som kan skadas när de hanterar lösa kor i ladugården eller utomhus. Om korna får behålla hornen kan de också skada varandra. Därför avhornas de redan som kalvar. Föreningen Växa Sverige har 110 veterinärer och veterinärassistenter runt om i landet, och de avhornar kalvar upp till två månaders ålder. Kalven sövs, bedövas och får långtidsverkande smärtlindring.

Själva ingreppet innebär att kalvens hornanlag på några få sekunder bränns bort med ett el- eller gasdrivet brännjärn. Därför klassas det som ett hett arbete.

– Kalvarna påverkas inte så mycket av ingreppet, utan brukar börja äta igen direkt efteråt. Sammanlagt handlar det om cirka 70 000 kalvar som avhornas av oss varje år, säger Birgitta Sjödin, Växa Sveriges chef för avdelningen Fält.

De flesta hornbränningar utförs i kalvens box och då ska området runt omkring rensas från brännbart material. Dessutom ska det finnas en vattenslang alternativt två brandsläckare vid platsen. För att kunna utföra hornbränningen på ett brandsäkert sätt går Växa Sveriges medarbetare behörighetsutbildning Heta Arbeten®. De samlas till företagsspecifika utbildningstillfällen och uppdaterar sina certifikat under ledning av Nicklas Larsson, huvudinstruktör Heta Arbeten® på Brandskyddsföreningen.

– Vi är väldigt tacksamma över att utbildningen anpassas till vår verklighet, så att den innefattar fördjupning inom de risker och regler som gäller vid just avhorning. Nya medarbetare går normalt utbildningen på sin hemort men vi brukar ändå se till att de är med på vårt gemensamma tillfälle – för att få den specifika kunskapen och anpassningen till vår verksamhet, säger Birgitta Sjödin.

Vid avhorning är det ofta lantbrukaren som skriver tillstånd för heta arbeten, vilket han eller hon får göra på sin egen gård utan att själv ha certifikat för Heta Arbeten®. Lantbrukaren, eller arrendatorn, och dennes personal får också vara brandvakt på den egna gården utan att ha certifikat. I dagsläget använder Växa Sverige fysiska blanketter för tillståndsgivningen men framöver kan det bli aktuellt att gå över till den digitala tillstånds- och kontrollistan.

– Det är ofta lättare att hålla ordning utan en massa papper, dessutom är det bra för miljön. Ur säkerhetssynpunkt tror jag också att det vore bra både för oss och för djurägaren att ha allt lagrat digitalt, säger Birgitta Sjödin.

Läs mer om Heta Arbeten®

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 5, 2020
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-12-07

Se även