/ Tidningen BrandSäkert / Artiklar / Utbildning i brandskydd på byggarbetsplats ett måste

Utbildning i brandskydd på byggarbetsplats ett måste

"Att upprätthålla brandskyddet under byggtid är oerhört viktigt. Vi vet ju att bränder är vanligt förekommande vid byggen då mängden brännbart material ökar och man använder arbetsmetoder som utgör en risk, såsom heta arbeten", säger Malin Tindberg, brandskyddsstrateg på Regionfastigheter i Skåne. Foto: Jens Nordström och Shutterstock

Regionfastigheter i Skåne är en av de byggherrar som kräver att entreprenörens brandskyddsansvarige ska vara utbildade i brandskydd på byggarbetsplats.

ARBETET PÅ REGIONFASTIGHETER i Skåne är en förutsättning för säker och trygg vård i Sveriges sydligaste del. De förvaltar drygt en miljon kvadratmeter i egna fastigheter och ansvarar för fastighetsdrift och fastighetsunderhåll, och dessutom hyr de lokaler av andra fastighetsägare runt om i Skåne.

– Vi bedriver samhällsviktig verksamhet och brandskyddet är oerhört viktigt. Vi tar hand om svårt sjuka patienter som inte kan utrymma byggnaderna och alla medarbetare måste vara beredda att agera om en brand uppstår, säger Malin Tindberg, brandskyddsstrateg på Regionfastigheter i Skåne och mottagare av Brandskyddsföreningens utmärkelse Årets Eldsjäl 2020.

MALIN TINDBERG LEDER, planerar, utvecklar och samordnar Regionfastigheters brandskydd på en övergripande och strategisk nivå. Strax efter att hon tillträdde sin tjänst inledde hon arbetet med att se över alla styrdokument rörande brandskydd, varav en var riktlinjerna för brandskydd under byggtid. Riktlinjerna är avsedda för deras egna projektledare och för entreprenörer som utför uppdrag i ny- och ombyggnadsprojekt inom Region Skånes fastigheter.

Entreprenören ska utse en brandskyddsansvarig och ett av kraven som Regionfastigheter numera ställer är att den brandskyddsansvarige ska inneha CFPA-certifikatet ”Fire safety during construction works”, som erhålls efter Brandskyddsföreningens utbildning i brandskydd på byggarbetsplats.

– Att upprätthålla brandskyddet under byggtid är oerhört viktigt. Vi vet ju att bränder är vanligt förekommande vid byggen då mängden brännbart material ökar och man använder arbetsmetoder som utgör en risk, såsom heta arbeten, säger Malin Tindberg.

Antalet byggprojekt hos dem är många – just nu görs de största investeringarna någonsin på flera sjukhusområden i Skåne.

– Hos oss utförs de flesta byggprojekt samtidigt som vårdverksamhet pågår i byggnaden och patientsäkerheten är alltid prio ett. Det är extra viktigt att vi har specificerade rutiner och människor med rätt kunskap, och därför ställer vi kravet om utbildning. Jag har också funderingar på om våra projektledare borde gå utbildningen, men det är inte beslutat i nuläget, säger Malin Tindberg.

TROTS ATT REGIONFASTIGHETER i Skåne har omfattande rutiner och tydliga kravnivåer för brandskydd under byggtid menar Malin Tindberg att det alltid finns förbättringar att göra.

– Jag tror tyvärr att många tar för lätt på frågan trots att de har gått utbildningar. Om entreprenören till exempel har begärt avstängning av brandlarmet medan bygget pågår, händer det säkert att hela gänget drar iväg på lunch fastän det alltid ska finnas personal på plats då en brandteknisk funktion är avstängd, säger hon, och fortsätter:

– Vi och många andra byggherrar behöver nog göra fler stickprovskontroller och uppföljningar för att säkerställa att rutinerna följs. Och det behövs alltid mer kunskap, information och påminnelser för att upprätthålla brandskyddet.

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 5, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-12-01