/ Tidningen BrandSäkert / Artiklar / Upp till bevis för släcksystem

Upp till bevis för släcksystem

Foto: Getty Images

Nu uppdateras regelverket för brandskydd på arbetsfordon och -maskiner. En nyhet är att släcksystem ska testas under realistiska förhållanden i en särskild testrigg.

Det ställs allt högre miljökrav på dagens arbetsfordon och -maskiner avseende utsläpp och buller. Detta medför att motorutrymmena blir allt mer slutna och den installerade utrustningen får sämre avkylning, vilket ökar risken för bränder. Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127 Regler för brandskydd på arbetsfordon inklusive skogs- och anläggningsmaskiner föreskriver att dessa fordon ska vara utrustade på ett visst sätt ur brandsäkerhetsperspektiv.

– Reglerna har tagits fram för att minska risken för att bränder uppstår, samt för att ge möjlighet att släcka eventuellt uppkommen brand, säger Björn Björkman, expert på Brandskyddsföreningen.

Den nya utgåvan av regelverket, SBF 127:17, planeras träda i kraft under hösten och en av de största förändringarna gäller de system som ska detektera, varna och släcka om fordonet eller maskinen börjar brinna.

Test av olika scenarier

Tidigare har SBF 127 föreskrivit att släcksystem för arbetsfordon ska godkännas genom ett fullskaleprov där man under ordnade former preparerade motorrummet på en maskin med olika material och vätskor, för att sedan tända på. Den nya utgåvan av reglerna föreskriver i stället att släcksystem ska uppfylla kraven enligt SP metod 4912, där testerna genomförs i en motorrumsrigg utvecklad för ändamålet.

– Det förenklar testutförandet, är mer ekonomiskt försvarbart och inte minst miljövänligare, säger Björn Björkman.

Hos forskningsinstitutet Rise finns en rigg för att genomföra testerna.

– Här testas släcksystemen under realistiska förhållanden och mot olika brandscenarier som kan uppstå i fordon eller maskiner, med både låg och hög brandbelastning samt med olika typer av bränslen såsom diesel och trä, berättar Patrik Klämberg, senior projektledare på Rise.

Klassificering visar prestanda

Enligt SBF 127 ska släcksystem lägst uppfylla kraven för klass C3A och utan återantändning. Klassning C innebär att systemet ska släcka både små och större bränder inom 60 sekunder vid en luftflödeshastighet om tre kubikmeter per sekund, och nivå 3 betyder att brandtestet ska klaras med en viss öppenhetsgrad. Slutligen står A:et för att systemet också ska kunna släcka klass A-bränder, bränder i fasta material, inom 60 sekunder.

– Prestandaklassificeringen är en nyhet sedan 2019 och genom den blir det möjligt för kunden att jämföra olika släcksystem och skilja de bra från de mindre bra, vilket annars brukar vara svårt när det gäller släcksystem för fordon, säger Joel Blom, projektledare på Rise, och fortsätter:

– Sedan kan naturligtvis installationen, riskanalysen och andra faktorer också vara avgörande. Men med SP metod 4912 testas släcksystemen åtminstone under samma förutsättningar och på ett väldefinierat, objektivt sätt.

Övergångsregler införs

I SBF 127 har man infört en övergångsregel som innebär att släcksystem som tidigare har testats genom fullskaleprov godtas till och med den 31 december 2022.

– Med de nya kraven bidrar vi till ökad brandsäkerhet, säger Björn Björkman.

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 3, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-06-07

Se även