/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / ”Upp i rök” får egen spelapp

”Upp i rök” får egen spelapp

Två ungdomar sitter bredvid varandra och skrattar medan de håller i en mobiltelefon
Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni

I åtta år har Brandskyddsföreningen och räddningstjänsterna utbildat svenska elever om skolbränder. Nu görs utbildningen ”Upp i rök” om. Det nya materialet grundar sig på uppdaterade händelser, större fokus på diskussioner med eleverna och lanseras även med en spelapp.

Varje år utsätts svenska skolor för bränder och vandalisering. Det är ett samhällsproblem som kostar miljontals kronor. För att göra elever medvetna om riskerna och konsekvenserna tog Brandskyddsföreningen 2012 fram utbildningsmaterialet ”Upp i rök”.

– Tanken är att ”Upp i rök” ska skapa eftertanke och få eleverna att fundera över varför det sker bränder. Det är bara några få procent av eleverna som anlägger bränder, men det här kanske gör att andra i klassen vågar säga till om de ser någon som leker med eld och att det inte anses lika häftigt, säger Charlotte Cederlund, verksamhetsledare för Brandskyddsföreningen Skåne samt barn- och ungdomsförfattare.

Nu görs materialet till ”Upp i rök” om. Anledningen är att vissa av skolbrandsexemplen är daterade, men också för att forskningen kring att kommunicera med barn och unga om skolbränder och skadegörelse har svängt.

– Nu visar forskningen att vi inte ska prata för mycket om konsekvenser och inte skrämmas eftersom det kan ge negativa effekter. I stället ska vi arbeta främjande. Det handlar om att visa goda exempel, diskutera med eleverna vad en trygg skola är och hur de ska våga säga till om någon elev ägnar sig åt skadegörelse. Skadegörelse brukar nämligen hänga ihop med anlagda bränder, säger Charlotte Cederlund, som ingår i arbetsgruppen för uppdateringen av ”Upp i rök”.

Mer diskussioner med eleverna

I det uppdaterade materialet har fokus flyttats till att locka till mer dialog och diskussioner. Antalet brandcase har också begränsats till två stycken: Backabranden i Göteborg 1998, där 63 personer omkom och 214 skadades, och Gottsundaskolan i Uppsala som totalförstördes i en anlagd brand i oktober 2018.

– Tanken är att det moderna caset ska uppdateras vart tredje år. Så fort något känns gammalt köper inte ungdomarna det, därför är det viktigt att ha ett case som hänt nyligen. Men Backabranden är kvar, även om det hände för länge sedan är den unik på så sätt att den anlades av ungdomar och det var ungdomar som skadade sig och dog. Den blir nog aldrig inaktuell, säger Charlotte Cederlund.

Den största förändringen med det uppdaterade materialet är att det är mer dialogstyrt än tidigare. Större fokus läggs på trygghet, beteende och hur eleverna ska agera vid en brand.

– Vår tanke är att utbildarna ska ställa mjukare frågor till eleverna: ”Hur tror ni att de som anlade branden kände efteråt? Tror ni att de visste att en brand sprider sig så snabbt?”. Målet är att få eleverna att sätta sig in i händelserna, säger Charlotte Cederlund.

Spelapp kompletterar utbildningen

Till den uppdaterade utbildningen kommer också en spelapp som heter ”Upp i rök” där spelaren är en eldsflamma i en skola. Spelet går ut på att få flamman att ta sig så långt in i skolan som möjligt utan att nudda något, eftersom det då fattar eld och skolan brinner upp.

Magnus Rudberg, verksamhetsledare för Brandskyddsföreningen Västernorrland och brandman i kombitjänst på Medelpads räddningstjänst, var den som kom på idén som utvecklades till att bli ”Upp i rök” 2012. Han har även agerat bollplank till det uppdaterade materialet och tycker att idén till spelet är briljant.

– Det är utan pekpinnar och blir som en förlängning av utbildningen. Jag brukar försöka besöka skolor jag utbildat inom ”Upp i rök” en månad senare. När jag snackar med elever i korridorerna förlängs minnet av vad vi pratade om och spelet är ett smart sätt att få samma effekt, säger Magnus Rudberg, och tillägger:

– Den nya utbildningen är dessutom mer kort och koncis så det blir lättare att behålla elevernas koncentration.

Spelet har tagits fram av den svenska spelutvecklaren Hello There Games i Göteborg. Företagets grundare och vd Oskar Eklund berättar att tanken var att skapa ett spel som får eleverna att både höja på ögonbrynen – och vilja spela det.

– Vi fick kontakt med Brandskyddsföreningen och de ville hitta ett nytt sätt att nå ut till ungdomar. Vi försökte tänja på gränserna och ville bort från det linjära utbildningsspelet. Därför valde vi att vända på det och skapa ett spel där du tänder eld på en skola, säger Oskar Eklund, och fortsätter:

– I slutet av spelet får spelaren se vilka kostnader förstörelsen ger. Vi jämför kostnaden med till exempel pizzor och virtual reality-set för att unga lättare ska ta det till sig.

Text: Emma Björkman
Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2020. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-02-18

Se även