/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Tävlingen Brinnovation kan rädda liv

Tävlingen Brinnovation kan rädda liv

Ett tomtebloss

Intresset för Brinnovation, Sveriges största idé- och innovationstävling, har varit stort. Under Brand 2019 utsågs den förste vinnaren.

I januari 2019 lanserades Brinnovation, Sveriges största idé- och innovationstävling för att minska skador på liv, hälsa och egendom vid bostadsbränder, och redan i mars hade över 81 bidrag kommit in. Många idéer handlade om appar och informationsteknik, medan andra har varit praktiska lösningar kring flamskyddsmedel och hur man kan hindra föremål från att börja brinna.

– Brand, och särskilt bostadsbrand, är något som alla kan relatera till. Det kan vara ett ljus som brunnit ner för långt eller någon som har glömt en spis på. Därför tror jag att den här tävlingen har engagerat många, säger Thomas Gell, forsknings- och innovationschef, Brandskyddsföreningen.

Idén till tävlingen kommer från forskningssatsningen ”Brand i bostäder”, som har resulterat i flera rapporter gällande arbetet med att öka den enskildes brandsäkerhet. För att sprida forskningsresultaten och få in nya perspektiv startades Brinnovation. I bakgrunden finns också en viss frustration över att det inte sker mer utveckling för att minska antalet bostadsbränder.

– Vi spenderar en väldigt stor del av vår tid i bostaden och ändå händer det väldigt lite när det gäller utvecklingen av smarta brandskyddslösningar inom bostadsområdet. Jämför det med vad som har hänt med våra bilar, de kan snart köra själva, men en spis har inte vett att stänga av sig om du glömmer den på, säger Thomas Gell.

Tänk utanför boxen

Intresset för Brinnovation har varit stort. Dels bland de privatpersoner som har skickat in bidrag och dels bland de företag och organisationer som har bidragit till att tävlingen blev av. Tillsammans har de nu byggt ett nätverk som även i framtiden kan samarbeta för att minska antalet bränder.

– Jag tror att brandbranschen lider lite av likformighet. Många har gått samma utbildning och tänker likadant. Innovation uppstår genom mångfald och brand är för viktigt för att bara överlämna till de som forskar inom området. Vi måste engagera alla – från de som jobbar med design till IT, säger Thomas Gell.

Francys Eurenius har varit projektsamordnare för Brinnovation på Brandskyddsföreningen och den som först kommit i kontakt med tävlingsbidragen.

– Jag tycker att det är väldigt viktigt och jätteroligt att tänka utanför boxen när det gäller brandsäkerhet. Bostäder ligger alla varmt om hjärtat och jag tycker verkligen att det är på tiden att fler börjar tänka på vad som kan lösa de här problemen, säger hon.

Screeningjuryn har bestått av en blandning av medarbetare från Brinnovations partners och huvud­juryn leddes av Björn Sundström, styr­elseordförande i Insamlingsstiftelsen Brandforsk, som tillsammans med en rad kunniga jurymedlemmar utsåg vinnaren.

Eftersom det är första året för Brinnovation har alla inblandade lärt sig mycket. Allt ifrån hur man bäst löser sekre­tessen runt idéer och innovationer till att värva partners. En student har följt hela förloppet och kommer att skriva en masteruppsats för att göra en ordentlig utvärdering. Med tanke på att det var första gången var det inte heller lätt att i förväg veta vilka förväntningar som var rimliga.

– Det är alltid svårt att förutse hur stort intresset kommer att bli på förhand. Jag hade nog trott på över 100 bidrag, men det går ändå att göra bedömningen att det har varit ett lyckat första år, säger Thomas Gell.

Text: Rickard Lindholm
Publicerades i Brandsäkert nr 3, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-05-23

Se även