/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Skarpt läge för helikopterberedskap mot skogsbränder

Skarpt läge för helikopterberedskap mot skogsbränder

En helikopter i luften

Redan i april fick MSB:s nya helikopterberedskap testas i skarpt läge när flera skogsbränder härjade i Sverige. Och det gav resultat. Hanteringen fick beröm av aktörerna även om beställningen av helikoptrar behöver bli enklare.

För att Sverige bättre ska kunna hantera skogsbränder har MSB skapat en helt ny förmåga att bekämpa bränder från luften genom avtal med privata helikopterentreprenörer. Vid högsta beredskapsläge ska helikoptrarna kunna vara i luften inom 90 minuter.

Den varma och torra våren ledde till hög risk både för gräs- och skogsbränder i stora delar av Sverige. Det satte beredskapen för skogsbränder på prov och insatser med helikoptrar fick bland annat göras i Hästveda utanför Hässleholm i april.

– Det var helikoptrarna som räddade oss, säger Jimmie Ask, räddningschef på räddningstjänsten i Osby och räddningsledare för insatsen i Hästveda. Min uppfattning var att allt gick mycket snabbt från det att mitt inre befäl lämnade en beställning på helikoptrar till MSB, till att helikoptrarna var på plats - och då hade avtalet inte ens börjat gälla. Det enda jag kan anmärka på är att beställningen av helikoptrar behöver bli lite enklare.

Snabb överblick

Tack vare helikoptrarna gick det snabbt att få en tydlig överblick över det drabbade skogsområdet. Eftersom brandspridningen gick extremt fort var det nästan omöjligt för räddningstjänsten att hänga med på marken.

– Släckhelikoptrarna lyckades hålla begränsningar i flamfronten och punktskydda byggnader. Vi hade flera hus som var hotade, men som klarade sig tack vare insatserna från luften, säger Jimmie Ask.

Han ser helikopterberedskapen som ett bra komplement till det ökade antalet skogsbrandsdepåer eftersom det krävs enormt mycket slang, pumpar och annan utrustning för att kunna släcka branden från marken.

Fredric Jonsson, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Jönköping, samverkade med MSB och flera räddningstjänster i länet kring helikoptrar tidigare i maj.

– Jag tycker att samarbetet mellan MSB, länsstyrelser och räddningstjänster har varit en framgångsfaktor på flera plan. Min uppfattning är att det är en nödvändighet att ha en bra helikopterberedskap för att kunna säkerställa en effektiv skogsbrandbekämpning.

Kort inställelsetid

Aram Rubinstein, ägare och helikopterpilot på Heliair, är den som har det yttersta ansvaret för att avtalet med MSB följs och att man levererar utifrån de krav som finns i upphandlingen.

– Tillsammans med underleverantörerna Storm Heliworks och Kallax flyg har vi utökat helikopterflottan samt antalet piloter och brandbyttor. Tillsammans har vi tillgång till avsevärt fler helikoptrar än minimikravet i upphandlingen, främst släckningshelikoptrar, men även koordinerande helikoptrar.

Genom att brandbekämpningsutrustningen alltid finns nära till hands, antingen i helikoptern eller i det medföljande fordonet, går det att säkerställa en kort inställelsetid, oavsett vilket annat uppdrag helikoptrarna befinner sig på.

Text: Karin Wandrell
Publicerades i Brandsäkert nr 3, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-05-23

Se även