/ Tidningen BrandSäkert / Artiklar / Så ska Heta Arbeten® uppdateras

Så ska Heta Arbeten® uppdateras

Just nu pågår arbetet med att uppdatera de säkerhetsregler som används av hundratusentals hetarbetare i Sverige. Foto: Unsplash

Säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten har funnits sedan början av 90-talet och utbildningen har under alla år bedrivits av Brandskyddsföreningen. Ett förslag till en ny nationell norm har varit på remiss. Samtidigt uppdateras säkerhetsreglerna.

Det har blivit dags att skriva nästa kapitel i historien om brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. I början av 1990-talet tog försäkringsbolagen fram gemensamma säkerhetsföreskrifter som skulle följas vid dessa arbeten, då de hade höga skadekostnader till följd av bränder kopplade till dem.

Redan i juni 1990 startade Brandskyddsföreningen skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® för att driva utvecklingen och utbildningen av personer som arbetar med brandfarliga heta arbeten. I dag finns inte mindre än 350 000 personer som är certifierade genom Brandskyddsföreningen.

– Sedan några år tillbaka vill fler aktörer ta fram egna utbildningskoncept på området och ge ut certifikat. Det gjorde att det blev svårt för beställare och försäkringsbolag när det kom till vilka certifikat de kunde erkänna, säger Tomas Åberg, som varit ansvarig från Brandskyddsföreningens sida i arbetet med nya normen.

Bred representation i regelgruppen

Syftet med det nya normarbetet är att skapa tydliga och konkurrensneutrala förutsättningar som ser till att alla utbildningar håller rätt kvalitetsnivå. Sedan början av förra året har arbetet med att ta fram gemensamma regler och normer för utbildningen pågått.

– Från min sida har arbetet handlat mycket om att få alla deltagare i arbetet att ha ett gemensamt mål som vi vill uppnå. Det här är ett stort jobb med många åsikter och olika viljor, säger Tomas Åberg.

Från början sattes en regelgrupp ihop bestående av 20 deltagare som är experter och representanter från olika branscher, som försäkringsbolag, konceptägare, beställare, utbildningsarrangörer, byggföretag och branschorganisationer. Snart visade det sig att allt arbete inte skulle vara möjligt att genomföra inom den här gruppen och två arbetsgrupper skapades för att jobba med de tekniska detaljerna.

– Jag är väldigt glad över att vi har kommit så här långt på så kort tid. Alla möten har genomförts digitalt och i många av fallen handlar det om människor som inte kände varandra tidigare som nu jobbat tillsammans i en digital miljö. Det tycker jag är imponerande, säger Tomas Åberg.

Förslag ute på remiss

Håkan Skotte, hälsa och säkerhetschef på Skanska, är en av de som varit med i regelgruppen.

– Om man tittar på den verksamhet som jag representerar finns det många händelser som tidningarna aldrig skriver om eller som vi inte behöver reglera i en försäkringsskada. Vår ambition är att förebygga bränder i första hand för människors skull och värna om liv. Eventuella skador på egendom är sekundärt. I mitt arbete har jag försökt att förflytta centrum för diskussionen från att reglera skador till att förebygga bränder, säger han.

Han är nöjd med arbetet i regelgruppen.

– Jag tycker att det har varit ett jättebra samarbete sedan vi fick samma målbild. Det har tagit två år av möten i olika konstellationer, och ännu längre tid i någon fråga, men det är först nu det börjar bli en ordentlig bas för ytterligare diskussioner, säger han.

Regelgruppens förslag är ute på remiss och då det här är ett ämne som engagerar många räknar man med att få in en hel del kommentarer. Något Tomas Åberg tycker är positivt.

– Varje remissvar innebär en förbättringsmöjlighet. Att gå igenom synpunkterna kommer att kräva sitt arbete så jag tror att arbetsgrupperna kommer att behöva ha en del möten för att diskutera och behandla alla kommentarer, säger han. I dag går det inte att säga när den nya normen kan börja gälla. Då sista svarsdagen för remissen är 18 juni går det heller inte att gå in på detaljer i innehållet, då formuleringar och nivåer fortfarande kan komma att ändras. 

Mer användarvänliga regler

En förändring vi vet redan i dag är att den som låter bedriva utbildning i brandfarliga heta arbeten, det vill säga konceptägaren, måste certifieras av tredje part. Detta för att kvalitetssäkra både konceptägaren och utbildningen.

I själva innehållet vill Tomas Åberg lyfta några större nyheter, däribland att säkerhetsreglerna kommer att byta numrering.

– När vi har gjort de här förändringarna har vi också sett till att reglerna bättre följer flödet i tillståndsgivningen för arbetet. Det innebär att vi har numrerat om flertalet regler, förutom att vi ändrat detaljer i dem. Så de som lärt sig och använt numren i 30 år får förbereda sig på att reglerna inte kommer att ha samma nummer, säger han.

En annan förändring är att man nu öppnar upp för släcksimulatorer i släckövningen.

– Detta har tidigare varit ett komplement, men i den nya skrivningen går vi steget fullt ut och föreslår det som ett alternativ till släckövning med riktig eld, säger Tomas Åberg.

Håkan Skotte tror att normarbetet kan ge stora effekter för branschen och att mer lika hantering av brandfarliga heta arbeten kommer att skapa säkrare byggen.

– Jag tror att det här kan vara en viktig nyckel för framtiden. Om vi tittar tillbaka om fem år på vad som händer nu tror jag det här kommer att ses som en viktig förändring och att marknaden rymmer fler aktörer, säger han.

Så-ska-Heta-Arbeten-uppdateras-Tomas.png
     Tomas Åberg
Så-ska-Heta-Arbeten-uppdateras-Håkan.png
      Håkan Skotte

Läs mer om Heta Arbeten®

Text: Rickard Lindholm
Publicerades i Brandsäkert nr 3, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-06-07

Se även