/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Så når du ut genom sociala medier

Så når du ut genom sociala medier

En facebooksida på en mobilskärm

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har satsat på att sticka ut i digital kommunikation och öka sin närvaro i förtjänad media – ett arbete som har gett resultat.

År 2016 tog Räddningstjänsten Skåne Nordväst initiativ till att modernisera och digitalisera verksamheten. Samtidigt fanns det önskemål om att synas mer och i det arbetet har sociala medier spelat en betydande roll.

– Vi ska vara en räddningstjänst som sticker ut i digital kommunikation och öka vår närvaro i förtjänad media och vi ser att vårt arbete ger resultat. Till exempel har vi under de tre år som gått kraftigt ökat interaktionen kring vårt innehåll på sociala medier. Dessutom har vårt arbete uppmärksammats även utanför blåljusbranschen, säger Magnus Mosén, kommunikationsstrateg och hjärnan bakom Räddningstjänsten Skåne Nordväst digitala närvaro.

Samtidigt säger han att en nyckelfaktor till att arbetet har gått så bra är att han har ledningen med sig.

– Det är viktigt att det finns en samsyn mellan kommunikatören och ledningen. Vi behöver utgå från samma värderingar. Det går inte att bara kommunicera organisationens mål rakt av, budskapen måste anpassas för att nå ut externt. Här har jag fått gehör för mina idéer.

Enligt Magnus Mosén har svensk räddningstjänst en viktig uppgift när det gäller att bredda bilden av sig själv i etablerade medier. Det handlar till exempel inte bara om bränder, utan om att visa på allt annat som räddningstjänsten också är engagerade i, till exempel förebyggande sociala projekt som Människan bakom uniformen, MBU.

Gäller att sticka ut

För att lyckas bredda bilden behövs också lite extra tankekraft kring val av bilder och vilket innehåll som används i olika sammanhang, förklarar Magnus Mosén. Men också att försöka nå ut med budskap på ett annorlunda sätt – och här kan sociala medier hjälpa till.

– För att sticka ut behöver vi tänka nytt kring vårt innehåll. Våra budskap om att testa brandvarnaren, använda reflex och släcka ljusen är egentligen den svåraste kommunikationen. Det handlar om att förändra beteenden, att få folk att ta ansvar för sitt brandskydd. Men det är svårt att följa upp och se vilken effekt en insats får. I stället kan det ge mer effekt att ta upp frågan på ett roligt sätt som sticker ut och samtidigt förändrar vårt varumärke.

Ett exempel på hur Magnus Mosén arbetar i sociala medier kommer från en uppmaning om att grilla säkert. Han använde sig av pressmeddelande och videomaterial på Facebook där fokus låg på matlagningen den förebyggande informationen fanns bara med på ett hörn.

– Jag gillar att jobba på det sättet: att ta ett ämne och spinna vidare på det. I det här fallet utgick vi från ett slitet budskap och gjorde om formen, vilket både tidningar och radio uppmärksammade. På så sätt fick vi ut både vårt budskap och vårt varumärke i media.

På Räddningstjänsten Skåne Nordväst är Magnus Mosén ensam i rollen som ansvarig för sociala medier, men han tar hjälp av brandmännen både för att få expertsvar på frågor han får från medborgarna och för att visa upp verksamheten ur flera perspektiv. Han berättar att det är viktigt att låta bland annat Instagram få bedrivas med själ och hjärta, där man får möta medarbetarna i deras vardag. Därför har han ibland bett andra medarbetare att ta bilder och skriva något om vad de gör ute i fält.

Tar tid och kräver resurser

Förutom Instagram har Räddningstjänsten Skåne Nordväst konton på Facebook och Twitter. Plus ett pressrum för att få ut särskilda budskap och nyheter. Att finnas i många kanaler tar tid och det krävs resurser för att kunna vara aktiv. Men utan det egna intresset tror han inte att han skulle ha lyckats lika bra.

– Det går att göra så mycket på internet och i sociala medier. Jag lever med det här och sitter mycket med mobilen. En förutsättning för att lyckas är att man gillar det.

Han lägger till exempel ut minst fem inlägg i veckan på Facebook. För att skapa intressant innehåll letar han ständigt inspiration.

– Ibland får man koka soppa på en spik. Ett bra sätt är att fånga upp vad som händer i samhället eller omvärlden och göra en egen lokal vinkel på det för att nå ut med sitt budskap. Genom att själv ta kommandot går det att bli en samhällsaktör och skapa opinion.

Men allt behöver inte uppfinnas från noll. Magnus Mosén tipsar om att dela andra myndigheters inlägg som är i linje med det egna syftet. Och i krislägen, vid störningar eller när ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten) går ut är användningen av sociala medier särskilt viktig. Då kan Facebook ha en förstärkande funktion för kriskommunikation, förklarar Magnus Mosén. Men allt innehåll behöver heller inte vara superseriöst.

– Jag har sagt att vi ska vara Sveriges gif-tätaste myndighet och där tror jag att vi ligger bra till, säger han och skrattar. Återigen, våga tänka nytt. I sociala medier är katter populära, så jag kan ta en gif av en katt och skriva att även katter förtjänar ett bra brandskydd. Det är relevant för våra frågor, men med en twist. Och sådant skapar genomslag i sociala medier.

Text: Lina Zommorodi
Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-02-26

Se även